Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.05.2018

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sedert 25 mei 2018 is de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels).

In het kader van de opdrachten die hem zijn toevertrouwd, maakt Francesco Vanderjeugd gebruik van uw persoonlijke gegevens om u over zijn activiteiten in te lichten, zijn publicaties te sturen en om u voor zijn debatten uit te nodigen. Uw gegevens werden ingezameld n.a.v. een bezoek of via publieke bronnen (website van een onderneming en/of een publieke instelling).

Weet dat u op elk ogenblik het recht heeft om uw gegevens te raadplegen en om hun gebruik te beperken. Hierbij bewaren wij uw gegevens maar zullen deze niet meer aanwenden. U kan eveneens uitleg bekomen over het gebruik ervan en uw voorkeur wijzigen.

Uw gegevens worden niet verspreid en worden niet opgeslagen in een land buiten de Europese Unie.

Indien u dit wenst, dan kan u met ons contact opnemen via francesco.vanderjeugd@ vlaamsparlement.be of per schrijven (Francesco Vanderjeugd, Leuvenseweg 86 – 1000 Brussel) indien u niet meer in onze lijst met contacten wenst voor te komen of uw rechten wil uitoefenen.

Indien u geen genoegdoening bekomt kan u eveneens een klacht indienen bij de controleoverheid (https://www.privacycommission.be/).

Wat betreft elke communicatie via de post, vragen wij u om ons een kopie van de keerzijde van uw identiteitskaart te bezorgen. Zo kunnen wij ons ervan vergewissen dat wij met de juiste persoon in contact treden.

Met beleefde groet,
Francesco Vanderjeugd