Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 01.06.2020

Eerste stap naar Gemeenschapscentrum Oostnieuwkerke

De gemeente Staden plant in zijn meerjarenprogramma 2020-2025 het bouwen en het in gebruik nemen van een ontmoetingscentrum in de deelgemeente Oostnieuwkerke. Dit kadert binnen het masterplan Oostnieuwkerke waarbij de verschillende functies met een link naar cultuur worden gecentraliseerd. Het te ontwerpen ontmoetingscentrum moet deel uitmaken van de volledige site van het Brigidapark, de kerkomgeving en het centrum van Oostnieuwkerke.  De volledige site kan zo evolueren tot een cluster waarin open ruimte, cultuur en aanverwante gemeenschapsvoorzieningen één samenhangend geheel vormen.

Door het nieuwe ontmoetingscentrum worden dan ook de verschillende functies met een link naar cultuur, op vandaag verspreid gelegen over de kern van Oostnieuwkerke, gebundeld binnen één site. In de kerk wordt op termijn plaats voorzien voor “zachte culturele activiteiten”. Hierdoor kan het nieuwe ontmoetingscentrum zich meer profileren als jeugd- en vrijetijdsontmoeting . Daarnaast moet het ontmoetingscentrum ook beschikken over vergaderlocaties en lokalen voor de verschillende academies en organisaties die hun werking hebben in Oostnieuwkerke.

In zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2020 werd de eerste stap genomen tot realisatie van dit project. Het gemeentebestuur gaat in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen (via de procedure WINVORM) op zoek naar een ontwerper voor dit nieuwe ontmoetingscentrum. De wedstrijdvergoeding ten bedrage van 3250 euro (excl. BTW) per kandidaat, wordt voorzien door de gemeente. Er worden drie kandidaten geselecteerd. Vervolgens zal er een participatieproject voor de gebruikers doorlopen worden. Dit had normaal gezien al moeten opgestart zijn, maar werd door de coronamaatregelen uitgesteld. De gebruikers krijgen via een participatietraject inspraak in het bouwprogramma en de ontwerpfase. Een eerste bijeenkomst is voorzien begin juli. We onderscheiden drie groepen van gebruikers: erkende verenigingen Oostnieuwkerke, het jeugdhuis Dolce Vita en de stedelijke academie voor schone kunsten Roeselare (SASK).

De aan te stellen ontwerper wordt verantwoordelijk voor het bouwontwerp, de studie technieken, het uitvoeringsdossier en de opvolging van de bouwwerken. De volledige aanstellingsprocedure met een oproep tot kandidaten en een wedstrijdontwerp zal lopen tot eind 2020.  De Oproep WinVorm is een gratis dienstverlening van de provincie waar de gemeente beroep kan op doen.  De provincie staat in voor de begeleiding, inbreng van experten bij de jury en opvolging door de provinciale kwaliteitskamer.

Het gemeentebestuur is verheugd dat dit dossier in de startblokken staat. Het gemeenschapsleven in Oostnieuwkerke zal er wel bij varen.