Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 22.06.2016

Eerste raming schattingscommissie Staden

Naar aanleiding van de hevige regenval van mei-juni en de daaropvolgende schade kwam gisterenavond de voltallige gemeentelijke schattingscommissie samen voor overleg. In onze gemeente was de schade het aanzienlijkst bij onze land- en tuinbouwers, wat meteen een grote omvang met zich meebrengt. De taak van de schattingscommissie is om de schade aan teelten vast te stellen en daarvan een pv op te maken.

Tijdens het overleg bleek dat er ondertussen ruim 100 land- en tuinbouwondernemingen aangifte hebben gedaan, wat resulteert in ongeveer 140 beschadigde teelten. Een eerste voorzichtige raming heeft het over een schadebedrag van om en bij de 1.000.000 euro.

De commissie zal zijn werkzaamheden eind deze week afronden opdat de gemeente alles kan inventariseren en voor 30 juni een aangifte kan doen van alle schadegevallen bij de Vlaamse overheid die belast is met het (landbouw)rampenfonds.

De gemeente wil bij deze alle leden van de commissie bedanken voor hun reeds geleverde inzet, zal het dossier verder opvolgen en alles op alles zetten opdat de inspanningen resulteren in een erkenning door het (landbouw)rampenfonds.

foto 2 foto 1