Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 04.05.2021

Eénrichtingsverkeer in de Kerkhofblommenstraat

Sedert augustus 2020 werd een tijdelijk verkeersreglement met betrekking tot éénrichtingsverkeer in de Kerkhofblommenstraat ingevoerd. Het éénrichtingsverkeer in de Kerkhofblommenstraat heeft als bedoeling minder verkeer te genereren op het kruispunt met de Sint-Jansstraat. Minder verkeer verhoogt de verkeersveiligheid alsook de afwikkeling van het verkeer voor zowel voetgangers, automobilisten op dit kruispunt. Het effect is ook positief voor het verkeer vanuit de Rysseveldstraat.  Het verkeer op het kruispunt is overzichtelijker.

Vanuit de Wankaardelaan en de Ooststraat kwamen vaak meldingen van sluipverkeer en zwaar verkeer doorheen deze straten. In 2017 werd een bewonersvergadering rond het verkeer in de Wankaardelaan en de Ooststaat georganiseerd.  Dit thema leeft dus sterk bij de inwoners van deze straten. Door het invoeren van het éénrichtingsverkeer in de Kerkhofblommestraat is er minder sluipverkeer mogelijk doorheen de Wankaardelaan en de Ooststraat. Dit is ook van toepassing voor het zwaar verkeer. Dit blijkt ook uit reacties van de inwoners.

Verder vroeg het gemeentebestuur aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) op het kruispunt Kerkhofblommestraat met Sint-Jansstraat voetgangersverkeerslichten te installeren. Dit om de veiligheid op het kruispunt voor de zwakke weggebruikers nog extra te verhogen. Het gemeentebestuur wacht hier nog op een concreet antwoord van AWV.

Aanpassingen in een mobiliteitsplan brengen veel voordelen mee, maar ook nadelen voor bepaalde bewoners. De balans dient altijd gezocht te worden en het lijkt ons dat de voordelen hier toch wel ruimschoots de bovenhand halen op de nadelen.

Wie meer info wenst kan terecht bij de dienst wonen & omgeving via email: ruimte@staden.be