Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 20.09.2018

Dringend overleg noodzakelijk

Een gevoel van verslagenheid maakte zich meester bij diverse subsectoren in de varkenssector toen de melding kwam dat Afrikaanse varkenspest was geconstateerd op Belgisch grondgebied.

Het varkenspestvirus is zeer persistent en wordt zeer gemakkelijk overgedragen. Het probleem is dat er bovendien geen specifieke behandeling voor is en dat er evenmin een vaccin voorhanden is. Het virus verspreidt zich zeer gemakkelijk via rechtstreeks en onrechtreeks contact. Na een wandeling in besmet gebied kan je het virus gemakkelijk overdragen via je schoeisel, je kledij of je handen. Daarnaast kan het virus ook maandenlang actief blijven in besmet varkensvlees en zelfs een paar jaar in bevroren varkensvlees. Daarom is het verboden om keukenafval te voederen aan de varkens. Dat was in 1985 de oorzaak van de besmetting met Afrikaanse varkenspest in ons land. Daarom ook wordt afgeraden om varkensvlees uit besmette gebieden mee te nemen en de resten van voedsel onachtzaam weg te gooien in de natuur. Mogelijk is het virus op die manier in de Ardennen verzeild. De gevolgen van een verdere verspreiding zijn niet te overzien.
De afgelopen dagen werd Francesco door diverse subsectoren zoals de transportsector, BFA, FEBEV gecontacteerd met diverse voorstellen om deze crisis aan te pakken. Gezien die voorstellen niet allemaal op 1 dezelfde lijn zitten contacteerde Francesco het kabinet Ducarme met de uitdrukkelijke vraag om heel dringend samen te zitten met de betrokken ministers Ducarme (federaal) en Schauvliege (Vlaams) en de diverse partners zoals de Boerenbond, ABS, transportsector, BFA, FEBEV, jagersverenigingen,… om duidelijke afspraken te maken en af te stemmen hoe we met deze crisis best omgaan. Het kabinet ging in op de vraag en beloofde begin volgende week een overleg te organiseren.