Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.11.2017

Dierenwelzijn en landbouw hand in hand

Vandaag was ik te gast in het familiaal landbouwbedrijf van Piet en Karl Maes uit Lendelede voor een stage op uitnodiging van de landbouwersorganisatie Boerenbond. De familie Maes runt al meer dan 25 jaar een ervaren en middelgroot gemengd (varkens en leghennen) landbouwbedrijf. De liefde voor hun vak en de dieren waar ze mee werken valt op en bevestigen andermaal dat de polemiek die minister Weyts startte eerder deze maand, misplaatst en ongenuanceerd is.

De Vlaamse beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers, Boerenbond, nodigde alle Vlaamse commissarissen voor landbouw uit voor een stage bij een land- of tuinbouwbedrijf in de streek. Tijdens de stage kunnen de volksvertegenwoordigers deelnemen aan de bedrijfsactiviteiten en kennis maken met de bedrijfsleider, het gezin, hun verwachtingen, zorgen en hoop.

Het concept van stages of inleefdagen is uiteraard niet nieuw voor mij, daar ik er in de voorbije drie jaar al heel wat deed. Toch ging ik met plezier in op het aanbod van Boerenbond, want men kan de sector nooit goed genoeg kennen.

Familiaal landbouwbedrijf

Voor mij vond die stage vandaag plaats in Lendelede. Vader Piet en zoon Karl Maes runnen er samen met hun vrouwen al meer dan een kwarteeuw een familiaal landbouwbedrijf. In het landbouwbedrijf huizen een 250-tal zeugen en zo’n 30.000 leghennen. Ik stak de handen uit de mouwen en hielp met de dagelijkse raap van de gelegde eieren.

Landbouwers houden van hun dieren

Begin deze maand deed de Vlaamse minister van dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), de uitspraak dat de afschuwelijke praktijken die in het leghennenbedrijf in Wingene vastgesteld werden “het gezicht zijn van de geïndustrialiseerde landbouw.” Uiteraard slaat hij de bal daar volledig mis en moet hij de volledige sector niet beoordelen op videobeelden van binnen één bedrijf. Vandaag stelde ik andermaal vast hoe verkeerd hij met die uitspraak was.

Extra inspanningen

Bij de familie Maes staat dierenwelzijn heel hoog op het lijstje van prioriteiten. Niet alleen kiezen zij voor volières met verschillende zitstokken en legnesten, zij investeerden ook in een vrij nieuw systeem waarbij het opkomen en ondergaan van de zon nagebootst wordt waardoor kippen zich natuurlijker kunnen gedragen in de volières.

De investeringen die ze hier – en uiteraard in nog heel wat andere bedrijven – in 2011 maakten om tegemoet te komen aan eisen in zake dierenwelzijn, waren bijzonder zwaar en behoeven nog vele jaren afbetalingen aan de bank. “Als wij nu andermaal, op zo’n korte tijd, een nieuwe investering moeten doen om aan nog strengere eisen inzake dierenwelzijn te voldoen, dan kunnen wij de boeken sluiten,” aldus zaakvoerders Piet en Karl. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn; de economische rentabiliteit van ondernemingen moet ook gevrijwaard worden.

Oproep aan de minister

De minister stelde begin november voor om de regels rond dierenwelzijn van nutsdieren nog meer te gaan verstrengen, terwijl er in het Vlaams regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt werden over dierenwelzijn en nutsdieren in samenspraak met de betrokken sectoren. Het gaat daarbij om afspraken gebaseerd op de Europese regels, die ervoor zorgen dat de norm rond dierenwelzijn reeds een hoge standaard kent.

Vandaar herhaal ik vandaag mijn oproep aan de minister van twee weken geleden: “Het is aan u, als minister, om toe te zien op de uitvoering van die afspraken. Meer dan ooit is een goede monitoring, opvolging en sanctionering van zij die het slecht menen aan de orde. Meer dan het eenzijdig verstrengen van de bestaande regels. Ga in dialoog met de landbouwsector en maak werk van goede afspraken. Afspraken waar iedereen beter van wordt. Want landbouw gaat wel degelijk hand in hand met dierenwelzijn.”

IMG_3034 IMG_3011 IMG_3014 IMG_2999IMG_3031 IMG_3015