Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 22.03.2017

Jongerendabat in Sint-Jozefinstituut (Torhout)

Gisterenochtend deed ik mee aan het jaarlijkse kopstukkendebat in het Sint-Jozefsinstituut in Torhout. Samen met vijf andere politici ging ik in debat over de politieke actualiteit en beantwoordde ik vragen over mijn politiek engagement en mijn politieke overtuiging. Het debat was naar goede gewoonte een groot succes met veel participatie van de leerlingen, wat resulteerde in een goed debat. Leuke opsteker: Open Vld kwam er als grote winnaar uit.

IMG_6724Jaarlijks organiseert geschiedenisleerkracht Koen De Landtsheer van het Sint-Jozefsinstituut in Torhout een politiek debat met politieke kopstukken uit de regio. Ikzelf werd uitgenodigd om Open Vld te vertegenwoordigen in het debat met allemaal zesdejaarsleerlingen in de zaal. Uiteindelijk waren de leerlingen met zo’n 200.

De panelleden waar ik mee in debat ging, waren Pol Vandendriessche (N-VA), Maxim Veys (sp.a), Matti Vandemaele (Groen), Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Het debat werd gemodereerd door VRT-westraatjournalist Johny Vansevenant.

Thema’s

De enige informatie waar we als panelleden over beschikten, was dat de veranderende internationale context centraal zou staan. De Brexit, de verkiezing van president Trump en de vluchtelingencrisis kwamen tijdens het debat aan bod. Voor populistische uitspraken zijn dat uiteraard zeer dankbare thema’s, maar de genuanceerdere reacties – zoals van mezelf – namen toch duidelijk de bovenhand en vielen beter in de smaak bij het publiek.

Stemrondes

Voor aanvang van het debat kregen alle leerlingen de kans om hun stem uit te brengen alsof ze op vandaag naar de stembus zouden moeten gaan. Na het debat van gisterenvoormiddag volgde een nieuwe stemronde om te kijken of het debat hun persoonlijke overtuiging beïnvloed had. In onderstaande grafieken zie je het verschil tussen beide stemrondes.

Voor debat Na debat

Als we de verkiezingsuitslagen van voor en na het debat analyseren, dan zien we dat vooral Open Vld goed scoorde tijdens het debat. Alle partijen, behalve Groen, gingen er enkele procenten op vooruit. Dat zij allemaal procentueel groeien is het gevolg van het grote verschil in aantal ongeldige en blanco stemmen voor het debat (15%) en na het debat (1,5%). Als we hen omschrijven als zwevende kiezers die zich in de tweede kiesronde lieten leiden door wat ze hoorden in het debat, dan kan ik met veel plezier concluderen dat ik het toch bijzonder goed deed.

Vlaanderen is Torhout niet

Traditioneel scoren Open Vld en Groen goed bij jonge kiezers en dat zien we ook bevestigd in de twee verkiezingsuitslagen te Torhout. Zowel voor als na het debat scoren ze beter dan dat ze op Vlaams niveau scoren waarbij naar de kiesintenties van de volledige Vlaamse bevolking gepolst wordt. Onderstaande grafiek – met daarin de meest actuele peiling voor Vlaanderen (oktober 2016) – toont dat duidelijk aan. Uiteraard is die peiling veel correcter aangezien ze representatief is voor de volledige Vlaamse bevolking en niet enkel rekening houdt met de jonge Torhoutse kiezers.

Peiling oktober 2016

(Bron: De Standaard)

 IMG_6726 IMG_6722 IMG_6711