Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 04.12.2018

Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd

1 september zou het Landbouwrampenfonds ophouden te bestaan. De Vlaamse Regering heeft wel de intentie uitgesproken om tegen dan een brede weersverzekering als alternatief uit te werken, zodat boeren verzekerd zouden blijven tegen schade ten gevolge van een landbouwramp. Evenwel ben ik steeds mijn bezorgdheid blijven uitdrukken over het feit dat landbouwers te allen tijde moeten verzekerd blijven via het landbouwrampenfonds of via één of ander mechanisme.  Als het landbouwrampenfonds op 1 september zou worden opgeheven zonder dat de weersverzekering klaar was, zouden de landbouwers in moeilijkheden kunnen komen. Een supernat voorjaar of een extreem droge zomer in 2019 kunnen er ongetwijfeld toe leiden dat lang niet alle dossiers erkend of afgewerkt zouden zijn tegen 1 september 2019. Bijgevolg zou er geen vergoeding meer uitbetaald worden. Een financiële ramp voor heel wat ondernemers en dat mogelijks te herhalen voor de jaren nadien…
Nu is men echter tot inzicht gekomen dat het landbouwrampenfonds dient te blijven bestaan zo lang er geen volwaardig alternatief actief is. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ik steeds verder op dezelfde nagel ben blijven kloppen om zo onze landbouwers niet in de steek te laten.
Nu ligt de bal in het kamp van o.a. minister van Landbouw Schauvliege, blijft volhouden dat ze wil landen in het dossier van de betaalbare weersverzekering. Die verzekering is intrinsiek een waardig alternatief voor het landbouwrampenfonds. Deze twee worden nu dus aan elkaar gekoppeld: zo lang de brede weersverzekering geen feit is, blijft het landbouwrampenfonds bestaan. De continuïteit wordt dus gegarandeerd: de ‘fade out’ van het landbouwrampenfonds overlapt met de ‘fade in’ van de weersverzekering.