Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 03.09.2015

Commissie debateert over extra landbouwsteun

Naar aanleiding van enkele parlementaire vragen gericht aan minister voor landbouw over de aanhoudende crisis in de melkvee- en varkenshouderij, werd gisteren de commissie landbouw samengeroepen. Er stond dan ook maar één punt op de agenda: de nood aan extra steunmaatregelen aan de Vlaamse landbouwers. Met de Europese landbouwraad van maandag in het vooruitzicht kreeg de minister één duidelijke boodschap mee: Europa moet de leefbaarheid van onze landbouwbedrijven structureel vrijwaren.

Verschillende parlementsleden, waaronder ikzelf, hadden zich deze zomer tot minister Schauvliege gericht met de vraag hoe ze de aanhoudende crisis in de landbouwsector zou aanpakken, hoe de samenwerking met haar federale collega Borssu is en wat ze zou bepleiten op de Europese landbouwraad van komende maandag, 7 september. Naar aanleiding van die verschillende vragen werd de commissie landbouw vervroegd bij elkaar geroepen.

Ademruimte op korte termijn
De minister kon redelijk goed nieuws melden: er is inderdaad een eerste akkoord binnen de voedselketen over steun aan de melkvee- en varkenshouders, en er komen maatregelen op korte termijn om de financiële noden in de melkvee- en varkenshouderij weg te werken. Zo stelde de minister haar vijfpuntenplan onlangs voor, waar onder meer €3 miljoen in wordt voorzien voor gedeeltelijke tussenkomsten in de Rendac-factuur.

Superheffingen laten terugvloeien
Niet alleen de sector, maar ook de Vlaamse parlementsleden verwachten meer structurele maatregelen. De minister beloofde daar aan te zullen werken. Zo zal ze er tijdens de Europese landbouwraad van maandag voor pleiten om het geld van de superheffingen op de melkquota (voor België is dat €22 miljoen euro) te laten terugvloeien naar structurele maatregelen om de Vlaamse melkveehouderij te versterken.

Spreidingsplan voor Europese maatregelen?
Uiteraard hoop ik dat de minister en haar federale en Waalse collega er in zullen slagen om de Europese collega’s te overhalen, omdat het een grote opsteker zou zijn voor de melkveesector. Toch gaf ik haar nog een belangrijke boodschap mee: maatregelen om bepaalde Europese (milieu)doelstellingen te behalen zijn één ding, maar laat ze niet allemaal tegelijk op de landbouwers afkomen. En als dat door omstandigheden toch gebeurt, zorg dan voor de juiste omkadering en ondersteuning. Zo niet zijn alle financiële steunmaatregelen slechts een doekje voor het bloeden.