Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 09.02.2017

Commissie landbouw dd. 8 februari

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement hield gisteren haar wekelijkse vergadering. In een relatief korte zitting, stonden onder meer mijn vragen om uitleg aan de minister over marktondersteunende maatregelen voor melkveehouders en het belang van de bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwbedrijven op de agenda.

Aanleiding van mijn vraag om uitleg over de bedrijfseconomische boekhouding, was het rapport van vzw Boeren op Kruispunt. Daarin stellen ze vast dat slechts 26% van de door hen bezochte Vlaamse land- en tuinbouwers een bedrijfseconomische boekhouding heeft. Zo’n boekhouding is van cruciaal belang voor een moderne bedrijfsvoering en is ook een noodzaak voor bedrijven die in aanmerking willen komen voor innovatiesteun.

57% gebruikt bedrijfseconomische boekhouding

Boeren op een Kruispunt doet de aanbeveling dat een bedrijfseconomische boekhouding op ieder landbouwbedrijf aanwezig zou moeten zijn en ikzelf onderschrijf die aanbeveling. Ook banken willen namelijk de boekhouding van land- en tuinbouwbedrijven kunnen inkijken, maar het is vooral van belang voor de boer en bedrijfsleider zelf om een duidelijk overzicht te krijgen over de economische activiteit op zijn of haar bedrijf. Enkel zo kunnen problemen tijdig gedetecteerd worden of kan er op worden geanticipeerd.

De minister weerlegde het belang van Boeren op een Kruispunt niet, maar kon alvast opmerken dat uit de laatste cijfers van haar departement blijkt dat toch 57% van de Vlaamse land- en tuinbouwers zo’n boekhouding bijhouden. Conclusie blijft weliswaar dat de weg nog lang is.

350.000 ton melkpoeder opgeslagen

Enkele weken geleden hebben verscheidene delegaties in Brussel betoogd. Zij eisten een verplicht systeem van flexibele productieregulering om de lage melkprijzen te bekampen. Onze eigenste landbouworganisaties (ABS en Boerenbond) namen niet deel aan de betoging. Zij zijn geen voorstander van een verplichte productieregulering. Vandaag is een vrijwillige productiebeperking nog altijd aan de orde, waarbij met Europees geld melkpoeder opgekocht en opgeslagen wordt.

De minister gaf in de commissie landbouw mee dat het daarbij gaat over 350.000 ton opgeslagen melkpoeder in de Europese Unie. Tegen de deblokkering van dat melkpoeder – de geleidelijke verkoop ervan werd gestart in december – werd eveneens geprotesteerd in Brussel. Zij stellen dat een vergroting van het aanbod een nieuwe verlaging van de melkprijs zou teweegbrengen, net nu de melkprijs traag en gestaag aan het verbeteren is.

Liever geen productiebeperking

Ik polste bij de minister naar haar standpunt en ben verheugd vast te stellen dat zij zich aansluit bij onze eigen landbouworganisaties. Ik volg haar en onze landbouworganisaties helemaal in de volgende redenering: aan de eigen landbouwers productiebeperkingen opleggen, stimuleert als het ware landbouwers in andere werelddelen om de marktpositie van onze eigen landbouwers te bekampen. En dat scenario is helemaal te vermijden.

Meer info over de commissie landbouw van 8 februari 2017 vind je hier:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1111619