Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 21.04.2017

Commissie landbouw bezoekt Milcobel

Met de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid waren we vandaag te gast op de site van Milcobel in Langemark. Er werd daarbij een bezoek gebracht aan zowel de zuivelafdeling Milcobel als aan de ijsfabriek Ysco dat onderdeel uitmaakt van de firma.

Op geregelde tijdstippen organiseert de commissie landbouw een werkbezoek aan een bepaalde firma of sector. Zo waren we vorig jaar te gast bij verschillende bedrijven in de visserijsector en brachten we vandaag een bezoek aan de Belgische marktleider qua melkverwerking: de coöperatie Milcobel.

Coöperatie van melkveehouderijen

De coöperatie Milcobel ontstond na de fusie van Belgomilk en BZU Melkaanvoer in 2005 en groeide uit tot het grootste melkverwerkende bedrijf in ons land. Vooral in Vlaanderen en Zuid-Nederland zitten veel coöperanten. De coöperanten van Milcobel zijn de melkveehouders die melk van hun melkkoeien verkopen aan Milcobel. Omdat ze coöperant zijn, zijn ze ook mede-eigenaar van de firma Milcobel. In totaal gaat het over een kleine 3000 leden.

1,2 miljard liter melk

De zuivelcoöperatie verwerkt dus de melk van haar leden. In totaal gaat het om zo’n 1,2 miljard liter melk per jaar dat door verwerkt wordt de drie verschillende afdelingen van Milcobel:

– Milcobel Zuivel
– Ijsfabriek Ysco
– Kaasfabriek Dupont

Melkveesector kruipt uit dal

De melkveesector heeft het de voorbije decennia niet altijd even gemakkelijk gehad. In de vorige eeuw had men het over melkplassen wegens de door Europese subsidies gestimuleerde overproductie van melk. Later, om die overproductie te stoppen, werden de subsidies vervangen door vaste inkomenssteun en melkquota per land (en dus ook per bedrijf). De voorbije jaren groeide de weerstand tegen dat systeem tot uiteindelijk vorig jaar de melkquota afgeschaft werden. Bedrijven konden vanaf dan weer melk produceren naar believen, wat het aanbod deed stijgen maar ook de prijzen deed kelderen omdat de vraag niet mee was gestegen.

Milcobel kon recent een nieuwe prijsverhoging invoeren wat er op wijst dat de melkveesector verder uit het dal lijkt te kruipen. Toch blijft de weg nog lang en daarom kijken ze ook bij Milcobel naar de beleidsmakers om mee een kader te scheppen waarin stabiliteit (en groei) mogelijk zijn. Mede om die reden zaten we vandaag aan tafel met het management van Milcobel.

IMG_8110 image9IMG_8109 image2 image1