Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 04.02.2020

Bufferbekken beschermt Houthulststraat

Om tot een gecontroleerde opvang van regenwater te komen werd beslist om een bufferbekken aan te leggen in de Houthulststraat.

Langs de beek (van de straat naar het bos toe) komt een aflaging zodat het water bij opstuw eerst de kant van het bos kiest. De poel zorgt voor een toegankelijk (educatief) gegeven en voorziet mee in extra buffer. (Klik op de foto om deze te vergroten)


Daartoe werd een perceel landbouwgrond gekocht. Een bufferbekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken stroomt. Een bufferbekken speelt op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Jaren terug werd in de Cardijnlaan reeds een bufferbekken aangelegd om het centrum van Staden en de Blommenwijk te beschermen. We merken dat dit niet genoeg is om bij hevige regenval de omgeving van de Houthulststraat te vrijwaren van wateroverlast. Daartoe werd nu een perceel van 41 are aangekocht door de gemeente voor 47.000 euro. De provincie voorziet in het ontwerp en de aanleg van het bufferbekken. Het perceel wordt opgedeeld in twee gelijke delen, het ene deel dient voor het bufferbekken, het andere deel zal worden bebost. De aanleg van het bufferbekken staat nog gepland voor dit jaar.

Indien je meer informatie wenst kan onze dienst ‘Wonen en Omgeving’ je verder helpen, je kan ze bereiken via email: ruimte@staden.be