Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 13.10.2022

Bruggestraat wordt heringericht

De gemeente Staden zal, naar aanleiding van riolerings- en wegeniswerken, eveneens overgaan tot een herinrichting van de Bruggestraat.

Werken aan de nutsvoorzieningen in de Bruggestraat, gepland voor begin 2023, zorgden er voor dat de gemeente Staden meteen ook de volledig straat aanpakt in het kader van ‘veilige schoolomgeving’ en nieuwe fietspaden. Indien de werken aan de nutsvoorzieningen vlot verlopen kunnen de andere werken starten rond Pasen 2023 en te finaliseren eind oktober 2023.

Binnen het ontwerp is er aandacht voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker. Langs beide zijden komen er voetpaden, fietssuggestiestroken die richting buitengebied overgaan in vrijliggende fietspaden, veilige oversteken en een verkeersremmende opstelling bij het binnenrijden van de bebouwde kom. In het straatsegment rond de school en de Ooststraat is er het voorstel dit in te richten als een pleinfunctie. De parkeerhavens worden alternerend en afgescheiden met groenvakken aangelegd. De haltes van De Lijn-bussen worden als toegankelijke haltehavens ingericht.

De totale raming van de werken bedraagt ruim 2.800.000 euro exclusief BTW.  Daarvan is 874.308 euro (inclusief BTW) ten last van de gemeente. Fluvius neemt ruim 1.757.000 ten laste. Verder kunnen we rekenen op een subsidie van ruim 166.000 euro en een tussenkomst van het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen van 199.370 euro.