Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 05.04.2022

Bouw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke krijgt vorm

Tegen 2024 komt er een nieuw ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke. In dat kader werd het bestek voor de werken goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 maart 2022. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.506.690,34 euro exclusief btw of 3.033.095,31 euro inclusief 21% btw. De aanvang van de werken is ingepland voor najaar 2022.

Het nieuwe ontmoetingscentrum dient als hefboom voor de verdere ontwikkeling van het bruisende verenigingsleven in Oostnieuwkerke. Het nieuwe gebouw wil tot een gedragen project komen, waar verenigingen en mensen van alle leeftijden zich welkom voelen en hen een platform bieden om hun activiteiten zo aangenaam en flexibel mogelijk te organiseren. Het gebouw is ontworpen met toegankelijkheid voor elke gebruiker in het achterhoofd en is van nature inclusief.

Verweven met het Brigidapark

Het nieuwe ontmoetingscentrum komt aan het Brigidapark, op de plaats van het huidige Zonneheem. Het ontwerp beoogt de maximale verweving tussen het park en het gebouw, zodat elke zaal in relatie staat met de omliggende buitenruimte. Het jeugdhuis, de grote en kleine zalen en de foyer worden op een logische manier opgetrokken rond de groene buitenruimte. De publieke binnenruimtes zijn gericht op het park. Door een sterke relatie met de openbare ruimte werkt het nieuwe gebouw verbindend. Het stimuleert nieuwe ontmoetingen en activiteiten. Het ontwerp is zo opgevat dat de verschillende ruimtes eenvoudig geschakeld kunnen worden. Zo kunnen geïnteresseerden het centrum gebruiken voor het ontvangen van meerdere activiteiten die parallel aan elkaar plaatsvinden, tot het openstellen van het volledige gebouw voor één evenement.

Een goede buur

Het gebouw wil een goede buur zijn binnen de gemeente. De vorm van het gebouw is zo bedacht dat een performante akoestische isolatie naar de buurt mogelijk is. Iedere dorpsbewoner zal kunnen genieten van een kwalitatieve en een aangename dorpskern, waarbij een directe interactie met groen het uitgangspunt vormt. Het nieuwe ontwerp speelt maximaal in op een mix van bespeelbare groene ruimtes, aangepast aan de vraag en noden van de diverse gebruikers. De omgevingsaanleg voor het gebouw is opgevat als een ‘secret garden’ die aansluit bij de ‘village green’ van het Brigidapark. Deze parktuin wordt georganiseerd rond een rondgang, die via een gaanderij aan het gebouw grenst en opgeladen wordt door de activiteiten die zich binnen en buiten het gebouw afspelen. De inplanting is zo gekozen dat bijna alle bestaande bomen behouden en geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe aanleg.

(klik op het beeld om te vergroten)

Meer dan bijna-energieneutraal Er wordt gefocust op doorgedreven isolatie, luchtdichtheid en een comfortabel en energiezuinig ventilatiesysteem. Voor de verwarming is gekozen voor een geothermische warmtepomp die haar warmte op een milieuvriendelijke manier uit de grond haalt. Voor de materiaalkeuze vertrokken de architecten van het principe van circulair en duurzaam materiaalgebruik. Op het dak van de grote zaal worden zonnepanelen voorzien, de rest van het gebouw krijgt platte daken. Dat maakt het mogelijk om groendaken aan te leggen, wat de biodiversiteit bevordert en een positieve bijdrage levert aan de waterhuishouding en akoestiek.