Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 24.12.2021

Bestaande rustpark wordt uitgebreid met een natuurbegraafplaats

Onze gemeente ging over tot de aankoop van een stuk weiland in De Carninstraat, in de nabijheid van het bestaande rustpark, om over te gaan tot de aanleg van een natuurbegraafplaats.

Ieder mens, jong of oud, beleeft de natuur op zijn eigen manier. Steeds meer mensen willen graag een laatste rustplaats in de natuur. Een natuurbegraafplaats zorgt er voor dat we de natuur meer ruimte kunnen geven en sterker kunnen maken. De leefgebieden van planten en dieren versterken hierdoor ook. De overledene wordt als het ware terug opgenomen door de natuur en blijft een onderdeel van de cyclus van leven en dood en je blijft voor eeuwig verbonden met de natuur. Als gemeente willen we inspelen op deze trend en een divers aanbod van begraafplekken in onze gemeente ontplooien.

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd in een natuurlijke bosomgeving.

Het perceel waar de natuurbegraafplaats komt werd na succesvolle onderhandelingen aangekocht voor een bedrag van 121.000 euro. De onteigeningsprocedure werd dan ook stopgezet, aangezien we in onderling overleg met de eigenaar tot een akkoord kwamen, waarvoor dank aan de verkopende partij. De vorige eigenaar mag het perceel nog kosteloos gebruiken tot 31 december 2022.(klik op het beeld om te vergroten)