Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 27.12.2021

Atletiekclub en sporthal krijgen financiële steun

In de meerjarenplanaanpassing 6 is 100.000 euro voorzien voor de bouw van een gebouw voor de atletiekclub en 102.000 euro voor de aanleg van een nieuwe sportvloer in de sporthal.

(klik op het beeld om te vergroten)

Sport is en blijft een ideale uitlaatklep. De talloze sportverenigingen die onze gemeente telt zijn daar het levend bewijs van. Het is dan ook noodzakelijk dat een degelijke infrastructuur voor handen is. Onder meer om die reden werd in de meerjarenplanaanpassing 6 budget voorzien voor de atletiekclub als voor de sporthal. De atletiekclub was reeds enige tijd vragende partij om een opbergruimte te hebben voor hun diverse materialen. Tot op heden diende men zich te behelpen met een beperkte opslagruimte en op de goodwill van andere sportverenigingen om hun materialen op te slaan. Nu wordt er 100.000 euro voorzien voor de bouw van een gebouw, waardoor onze atletiekclub weer een stap kan zetten in hun uitbouw tot nog succesvollere vereniging. De sporthal wordt zo wat dagelijks verschillende uren gebruikt door diverse sporters. De vloer is, door het intensieve gebruik, aan vervanging toe. Voor de aanleg hiervan werd een som van 102.000 euro voorzien in de meerjarenplanaanpassing 6.