Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 20.02.2019

ABS op bezoek

Op maandag 18 februari, mocht ik het ‘ABS politiek memorandum 2019’ ontvangen uit de handen van ABS-voorzitter Hendrik Vandamme, die me met een ABS-delegatie kwam bezoeken in Staden. We hadden een constructieve babbel over de toekomst van de landbouw.

ABSmemorandumHoe we dat precies willen aanpakken hebben we in het Vlaams Parlement in een kamerbreed goedgekeurde resolutie vastgelegd. Die resolutie spreekt over schaalverandering in de land- en tuinbouw. De basis van dit idee is dat we een kader moeten creëren zodat elke landbouwer kan zoeken naar een geschikt businessmodel op zijn of haar maat waardoor de landbouwbedrijven economisch leefbaar kunnen zijn. Voor de ene kan schaalvergroting en bulkproductie een optie zijn, maar voor de andere kan het beter zijn een kleiner, maar zeer gespecialiseerd bedrijf op te richten. We willen dan ook absoluut geen polarisatie maar een eerlijk debat waarbij we landbouw en klimaat verzoenen, wat de logica zelve is.

(klik op de foto om te vergroten)