Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.09.2018

Aandringen loont: compensatie voor droogte

De Vlaamse regering voorziet 55 miljoen euro voor landbouwers die schade hebben geleden door de aanhoudende droogte van afgelopen lente en zomer.
Dat bedrag kan wel nog wijzigen omdat de werkelijke landbouwschade nog niet bekend is. Het KMI bestempelde de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Een gelijkaardige droogte komt slechts om de twintig jaar voor. Heel wat landbouwers hebben er enorme schade door geleden. In de begrotingsbesprekingen vrijdag kwam de Vlaamse regering overeen om alvast 55 miljoen euro uit te trekken voor de getroffen landbouwers. Dat bedrag kan dus nog wijzigen wanneer de werkelijke geleden schade bekend is. Ik heb onder andere afgelopen zomer dan ook sterk aangedrongen op maatregelen, zo herhaalde ik nog eens mijn vraag aan het adres van minister Schauvliege om in te zetten op een brede weersverzekering, te investeren in wateropvangbekkens en andere initiatieven voor rationeel waterbeheer te overwegen. Het betekent nog niet dat de droogte van afgelopen zomer officieel erkend wordt als landbouwramp, die procedure is nog lopende. Maar aangezien de regering er middelen voor opzijzet, is de kans reƫel. De regering-Bourgeois maakt ook 4 miljoen euro vrij om landbouwers beter te wapenen tegen periodes van waterschaarste. Met die middelen wil ze hoofdzakelijk het hergebruik van water stimuleren.