Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.01.2020

wetsvoorstel uitbreiding seizoensarbeid ingediend

Op vraag van Hilde Vautmans, die verschillende keren met de fruitsector aan tafel zat, dient Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert een wetsvoorstel in om het aantal dagen dat een seizoensarbeider kan werken in de appel-en perenteelt op te trekken naar 100 dagen. Eerder werd door Minister voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer een voorstel ingediend om dit mogelijk te maken. De sociale partners zijn nu akkoord gegaan over de modaliteiten en dit wetsvoorstel maakt een uitbreiding tegen het volgende plukseizoen mogelijk. “Wie wil werken, moet ook kunnen werken en mag niet belemmerd worden door verouderde regels. Door de termijn op te trekken naar 100 dagen vereenvoudigen we de regels en geven we de appel- en perensector meer flexibiliteit”, aldus Vautmans en Lachaert.

Seizoensarbeiders in land- en tuinbouwbedrijven werken met een tijdelijk contract in een systeem met een gunstige RSZ-regeling voor zowel de werkgever als de werknemer, omdat de RSZ-bijdragen berekend worden op een forfaitair dagloon. Elk jaar maken zo’n 56.000 seizoenswerknemers in de tuinbouw gebruik van de maatregel. Maar het systeem is erg complex. Zo mag een seizoenarbeider in de landbouw vandaag 30 dagen per jaar ingezet worden, terwijl hij in de fruitsector 65 dagen mag werken en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, al jarenlang voorstander van de uitbreiding van het aantal dagen seizoenarbeid, is blij dat het systeem versoepeld wordt.

Vautmans: “De sector is al lang vragende partij voor de uitbreiding van het aantal dagen seizoensarbeid van 65 naar 100 dagen. Daarom heb in 2017 samen met Philippe De Backer het voorstel gelanceerd om het aantal dagen in de seizoensarbeid in de fruitteelt op te trekken. Dit werd toen niet door iedereen op applaus onthaald, maar ik ben altijd voor dit dossier blijven vechten en heb hier ook met Minister Ducarme over aan tafel gezeten. Daarom ben ik heel tevreden met het nieuws dat er nu wel brede steun is en dat Egbert een wetsvoorstel heeft ingediend.”

Lachaert: “De signalen op het terrein van werkgevers en werknemers om 100 dagen gelegenheidsarbeid in te voeren klinken ondertussen onverminderd voort. Hilde, die de sector vanbinnen en vanbuiten kent, heeft me verschillende keren aangesproken om de uitbreiding van het aantal dagen seizoensarbeid federaal prioritair aan te pakken. Het is een goeie maatregel, waardoor werkgevers in de appel- en perenteelt meer arbeidskrachten zullen kunnen vinden. Ik ben ervan overtuigd dat een ruime meerderheid in het parlement akkoord zal gaan om deze uitbreiding van de seizoensarbeid naar 100 dagen snel in te voeren.”

Vautmans: “65 dagen seizoensarbeid is in een onvoorspelbare sector als de fruitteelt te weinig. Het zorgt er voor dat ervaren seizoensarbeiders moeten vertrekken wanneer de druktste periode, de pluk, aanbreekt. Nieuwe seizoensarbeiders moeten dan opnieuw opgeleid worden, niet alleen over de juiste pluktechniek, maar ook hoe ze bijvoorbeeld met een tractor moeten rijden of waar de velden liggen. Kortom: ze moeten het bedrijf leren kennen. Ook zien we dat seizoensarbeiders steeds vaker naar het buitenland vertrekken, omdat men daar wel 100 dagen of meer mag plukken. De uitbreiding van het aantal dagen kost de overheid niets, en het is voor de telers veel efficiënter werken indien ze de seizoensarbeiders 100 dagen kunnen inschakelen. Dit is een goeie eerste stap, maar we moeten wel verder gaan en ervoor zorgen dat de seizoensarbeiders bij alle fruitsoorten flexibel hun werk kunnen doen.”

Lachaert: “We merken inderdaad dat dat systeem van de seizoensarbeid vaak niet overeenstemt met de praktijk. In de appel-of perenpluk bijvoorbeeld kan men moeilijk op voorhand voorspellen hoe lang de pluk zal duren. Veel telers zitten vaak over het toegelaten aantal dagen, terwijl de pluk nog niet voorbij is. Daarom dat we het systeem willen harmoniseren: 100 dagen seizoensarbeid voor de appel-en perenteelt, een belangrijke sector in ons land.”