Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 14.03.2017

Werken Ieperstraat starten nog dit najaar

In het najaar van 2017 starten de langverwachte wegen- en rioleringswerken in de Ieperstraat te Staden. Zowel het wegdek als de aangrenzende voetpaden zijn al vele jaren dringend aan vernieuwing toe (zie foto’s). De voorbereidende werken door Eandis en De Watergroep starten reeds midden mei, waardoor de eigenlijke werken in het najaar kunnen aanvangen. Als alles volgens plan verloopt zal de hernieuwde Ieperstraat klaar zijn voor eind 2018.

Toen ik nog als oppositieraadslid zetelde in de gemeenteraad was de heraanleg van de Ieperstraat terecht een vaak wederkerende vraag van zowel buurtbewoners als oppositie. In 2013 werd de heraanleg van de Ieperstraat tussen de Koemarkt en de Hospitaalstraat dan ook meteen opgenomen in het Strategisch Meerjarenplan en in het bijhorende budget van het huidige gemeentebestuur.

ieperstraat5Voorbereidende werken

In samenwerking met Infrax zal het gemeentebestuur de wegen- en rioleringswerken starten in het najaar. Alvorens er daarmee gestart kan worden, moeten Eandis en De Watergroep nog voorbereidende werken uitvoeren. Het gaat daarbij om het hernieuwen van bepaalde nutsvoorzieningen die onder de voetpaden liggen. Wanneer die werken voltooid zijn (+/- september 2017), dan kunnen de grotere infrastructuurwerken beginnen.

Gescheiden riolering

Alle woningen gelegen langs het tracé van de werken en ook een aantal woningen in de Kleine Veldstraat moeten afkoppelen van het huidige rioleringsnetwerk en vervolgens aankoppelen aan het nieuwe netwerk. Dat betekent dat het vuile en proper water op privéterrein gescheiden moet worden. Bewoners en eigenaars kunnen hiervoor rekenen op het advies van een afkoppelingsdeskundige, aangesteld door Infrax. Er kan eveneens een subsidie verkregen worden voor het uitvoeren van die werken.

Investeren in verkeersveiligheid

Na de rioleringswerken moet, net zoals na de rioleringswerken in het centrum van Staden, werk gemaakt worden van een nieuwe weginrichting. Op de plannen worden parkeerzones en groenvakken voorzien. Daarnaast komen er ook nieuwe voetpaden en wordt ook een opstelling aangelegd dat het verkeer moet afremmen.

De oversteekplaatsen, zebrapaden en trage verbindingen die de Ieperstraat kruisen, zullen geaccentueerd worden in functie van meer verkeersveiligheid. De rijweg zelf wordt aangelegd in asfalt, net als de fietssuggestiestroken die in okerkleur gemarkeerd zullen worden. De bushalte ter hoogte van de Hospitaalstraat wordt ook heringericht met een verhoogde aanleg.

Om het geheel een nog strakker uitzicht te geven en om te investeren in minder energieverbruik, wordt de huidige straatverlichting vervangen door LED-verlichting. De huidige bovengrondse kabelleidingen worden dan weer ondergronds gebracht.

Bewonersvergaderingen

Afgelopen donderdag vond een tweede bewonersvergadering plaats, waarvoor alle bewoners van de Ieperstraat werden uitgenodigd. Zo’n 80 omwonenden waren daarbij aanwezig en kregen een zeer gedetailleerde uitleg bij de plannen. Er volgt vlak voor de start in het najaar nog een derde infovergadering voor bewoners en omwonenden.

Communicatie

Wie perfect op de hoogte wil blijven van deze werken houdt best De Stadenaar en de website van de gemeente in de gaten. Daar kan ook ingetekend worden op de nieuwsbrief. Er volgen sowieso ook nog bewonersbrieven. Alle bijkomende vragen kunnen gericht worden aan ruimte@staden.be.

Meer info is te vinden via onderstaande link waar ook de presentatie van tijdens de bewonersvergadering kan gedownload worden (zie downloads): http://www.staden.be/product/345/werken-ieperstraat

ieperstraat7 ieperstraat9