Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 25.03.2022

Werkbezoek in kader actieplan ‘Waterbeheersing’

Een delegatie van onze gemeente bracht een werkbezoek aan buurgemeente Roeselare. Dit in het kader rond waterbeheersing en maatregelen tegen wateroverlast.

Na de wateroverlast van eind mei 2016 werkte de stad Roeselare in samenwerking met de provincie een actieplan uit tegen wateroverlast. Bufferbekkens werden aangelegd of vergroot, riolen en overstorten aangepast, stuwen, bypasses en pompgemalen geplaatst. Een groot deel van de acties is ondertussen reeds uitgevoerd. 

Zandzakcontainers

Nog een actie zijn de zandzakcontainers die op 17 locaties werden geplaatst in Roeselare. Op de meest watergevoelige locaties werd een container geplaatst waar burgers meteen aan zandzakken kunnen die er permanent liggen opgeslagen. Bewoners worden via een BE-alert gewaarschuwd en kunnen meteen aan de slag om hun bezittingen te beschermen. 

Staden kan helpen overlast voorkomen

(klik op het beeld om te vergroten)

Een groot deel van het overtollige water dat in 2016 voor zoveel problemen zorgde, kwam via de Mandelbeek Roeselare binnen gevloeid. Diezelfde Mandelbeek loopt ook door onze gemeente, meer bepaald deelgemeente Oostnieuwkerke. Het is belangrijk om de ervaring van Roeselare mee te nemen als we het hemelwater willen beheersen om grote overstromingen te voorkomen. De zandzakcontainers zijn interessant, maar ook de waterschotten en sluizen die in het park werden aangelegd, verdienen onze aandacht.

Hebeluister hieronder het fragment die werd uitgezonden op Radio 2 West-Vlaanderen: