Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 20.03.2017

Werkbezoek arbeidszorgcentrum De Klus (Beernem)

Op uitnodiging van vzw4Veld was ik – samen met enkele collega-parlementsleden – afgelopen vrijdag te gast in arbeidszorgcentrum De Klus in Beernem. In het arbeidszorgcentrum worden mensen begeleid die werkwillig zijn, maar om diverse redenen niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen. In Vlaanderen worden zo 6.781 mensen actief begeleid en tewerkgesteld. We kregen er een rondleiding en gingen er in gesprek met verschillende mensen uit de doelgroep.

Niet iedereen die werkwillig is geraakt aan de bak in de arbeidsmarkt. Voor een specifieke groep zorgbehoevende mensen kan dat omwille van maatschappelijke of persoonlijke redenen niet. Vaak zijn dat mensen met een psychiatrische achtergrond. Wanneer zij een job uitoefenen, gebeurt dat dan ook onder intensieve begeleiding, met extra opvolging. Vandaar het woord arbeidszorg.

 Arbeidszorgcentrum De Klus

IMG_6514In Beernem ligt zo’n voorziening. Arbeidszorgcentrum De Klus werd in 1986 opgericht om mensen met een psychosociale problematiek bij te staan en zo hun maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen.

In De Klus kunnen de zorgbehoevende arbeiders verschillende activiteiten uitvoeren. Zo zijn er onder hen die aan houtbewerking doen, verpakkingsopdrachten doen of grote oplagen brieven plooien en in enveloppen steken. Andere worden dan weer ingeschakeld in woonzorgcentra of bij de groendienst en de technische dienst van de gemeentebesturen van Beernem, Oostkamp en Wingene.

Statuut

Zij die werken in of namens arbeidszorgcentrum De Klus krijgen een vergoeding van €1 per gepresteerd uur. Net zoals elk van ons zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun verplaatsingen van of naar het werk en kunnen ze rekenen op een arbeidsongevallenverzekering. Hoewel ze een arbeidsovereenkomst afsluiten, is er toch geen sprake van een specifiek statuut of paritair comité voor hen. De sector is daar – naast bijkomende financiering – al enige tijd vragende partij voor.

Win-win voor maatschappij

Ik was bijzonder onder de indruk van de persoonlijke getuigenissen die we te horen kregen. Voor elk hen van betekent de arbeidszorg een houvast en hopelijk ook een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt. De arbeidszorg is dan ook in alle opzichten een lovende en waardevolle werking. Door dit systeem zitten ook heel wat minder patiënten in psychiatrische (dag)centra en wordt dus ruimte gecreëerd om anderen op te vangen.

IMG_7005 IMG_6992 IMG_7011