Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.04.2017

Vlaamse hopsector is strijdvaardig

België is en blijft het bierland bij uitstek en wie bier zegt, die zegt hop. Hop wordt voornamelijk in onze provincie, in de regio rond Poperinge, gekweekt. Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van landbouw, bleek dat de hopsector ondanks goede ondersteuning toch in moeilijke papieren zit. Het voorbije decennium is overleven de prioriteit nummer 1 geworden.

Bier verkrijgt zijn typisch bittere nasmaak door de toevoeging van hop. De kwaliteit van de hop is van grote invloed op de smaak en het aroma van het bier. Voor een bierland als België is kwalitatieve hopteelt dan ook cruciaal. In Oost-Vlaanderen (4), Vlaams-Brabant (4) en Limburg (1) bevinden zich enkele hopbedrijven, maar het hart van de Vlaamse hopsector ligt in en rond Poperinge (23 bedrijven).

Onzekere toekomst?

De hopsector heeft het de laatste 10 jaar zeker niet gemakkelijk gehad. Het aantal bedrijven daalde met 28%, terwijl ook de verbouwde oppervlakte (areaal) daalde met 24%. Het goede nieuws is dat het hopareaal in Vlaanderen vorig jaar met een tiental hectare is toegenomen, maar daar staat helaas tegenover dat de productie met 20% is teruggevallen door droogte in het voorjaar, stormschade tijdens de zomer en nattigheid in het najaar.

Naamloos

Ook de eventuele opvolging van de huidige hoptelers zou op langere termijn voor kopzorgen kunnen zorgen aangezien de huidige hoptelers allemaal 40 jaar of ouder zijn. Net zoals in de andere sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouwsector is het zorgwekkend dat er niet meteen tekenen van verjonging zijn.

Veelbelovend Leader-project

In januari 2016 startte een driejarig Leader-project rond hopteelt met als partners de provincie West-Vlaanderen, de stad Poperinge de vzw Hop en onderzoekscentrum Inagro. Dit project moet de hopteelt in de streek rond Poperinge een duwtje in de rug geven, maar ook leiden tot een uitbreiding van het Belgische hopareaal en tot een verhoogde afzet bij de Belgische brouwerijen door een betere kwaliteitsgarantie en meer communicatie. De streek rond Poperinge moet hier ook toeristisch beter van kunnen worden. Hop kan daar als gastronomisch streekproduct een belangrijke bijdrage toe leveren.

Een sector met opportuniteiten

Het is mijn overtuiging dat we als Vlaamse overheid moeten blijven investeren in onze hopsector. Het ILVO en het VLIF zijn daarbij de voornaamste beleidsinstrumenten. Maar de hopsector moet ook kunnen rekenen op de VLAM via internationale promotie van onze Belgische bieren en gastronomie.

Indien de sector zich kan ontwikkelen tot een niche die goed ingebed zit in een breder streekbeleid, dan heeft de sector zeker een toekomst in Vlaanderen. Daaraan gekoppeld zou ook de inpassing van de hopsector in het GLB een troef kunnen zijn (onder andere via teeltdifferentiatie). Voorwaarde is wel dat de hopsector ook ten volle mee kan genieten van de voorzieningen in het GLB via pijler 2 inzake risicobescherming. Er is geen reden om te denken dat zoiets niet mogelijk is.