Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 03.10.2016

Verklaring herstelde meerderheid (video)

In 2013 engageerde elk Stadens gemeenteraadslid zich om zich in te zetten voor de toekomst van onze gemeente. Twee jaar later deden de politieke machtsspelletjes van sommige raadsleden echter andere intenties vermoeden.

Na de verkiezingen van 2012 vonden Open Vld, N-VA en SP.a elkaar in heel wat ambities en ideeën over de toekomst van onze gemeente. Tot op vandaag bleven wij ons als coalitie inzetten om de toen vooropgestelde projecten te verwezenlijken en we zijn gedreven om dat ook te blijven doen.

Zowel Open Vld als N-VA en SP.a stonden, na het opstappen van Koen Demonie uit de meerderheid, steeds open voor constructieve gesprekken met CD&V om een inhoudelijk debat te voeren over het strategisch meerjarenplan en het bijhorende budget. We reikten de hand uit om over de partijgrenzen heen samen te werken, al dan niet binnen een brede coalitie.

We hadden hier in Staden met een breed gedragen coalitie een voorbeeld kunnen stellen. Een brede coalitie die samen werkt aan één gemeenschappelijk project, in het belang van alle inwoners. CD&V Staden heeft die uitgereikte hand steeds geweigerd en ook de provinciegouverneur kon zijn partijgenoten niet overtuigen om de aangeboden samenwerkingsopties te overwegen of te bespreken met de coalitie. Dat was de eerste keer dat de politiek me ontgoocheld heeft; politieke spelletjes werden duidelijk verkozen boven het gemeenschappelijk belang van de inwoners van onze gemeente.

Ik geloofde niet dat alle raadsleden van CD&V Staden het eens waren met de verrottingsstrategie van de lokale partijtop. Ik was er van overtuigd dat er onder hen enkelingen waren die zich wel constructief wilden opstellen, die beseften dat samenwerking essentieel is om doelstellingen te realiseren en die er zich bewust van zijn dat de inwoner geen boodschap heeft aan haantjesgedrag. Zo iemand vond ik in Gwendolyn Vandermeersch die nu een duidelijk signaal heeft gegeven: Staden heeft te lang stil gestaan.

Gwendolyn ken ik al jaren als een ondernemende vrouw, die weet van aanpakken en keuzes durft te maken en die onze ondernemers van dichtbij kent. Een vrouw die vooral zaken in beweging wil brengen. Een vrouw die haar kiezers niet in de steek wil laten, actief is in het verenigingsleven en dicht bij de burgers staat.

De afgelopen zomer had ik het voorrecht om heel wat openhartige gesprekken met haar te mogen voeren. We hadden het over de politieke situatie, over het strategisch meerjarenplan van de coalitie en over de toekomst van onze gemeente. Daaruit vloeide een sterke vertrouwensband voort dat zich dan ook vertaald heeft in een nieuwe politieke situatie voor Staden en een nieuw politieke thuis voor Gwendolyn. Vanaf vandaag zal Gwendolyn als onafhankelijk raadslid zetelen in de gemeenteraad van Staden, en als Open Vld-lid haar steun verlenen aan de coalitie van N-VA, Open Vld en sp.a.

Met de komst van Gwendolyn sluiten we een turbulente periode af in onze gemeente. Niet alleen ontmijnt Gwendolyn met haar overstap de politieke stand still in Staden, ze is ook in alle opzichten een aanwinst voor het gemeentebestuur.

Ik geef dan ook nu graag het woord aan Gwendolyn.

-Verklaring Gwendolyn –

Bedankt Gwendolyn. Ik ben ervan overtuigd dat je je zal goed voelen bij de liberale familie en we samen een prachtig parcours zullen afleggen die elke inwoner van Staden alleen maar ten goed zal komen.

Ondanks alles, hoop ik als burgemeester dat we met deze nieuwe politieke realiteit in Staden, vanaf heden in CD&V een constructieve oppositiepartij vinden die zich opnieuw focust op de inhoud en de toekomst van elke inwoner van onze gemeente.

Beste aanwezigen,

Straks zullen we met een hernieuwde meerderheid het volledige budget goedkeuren zodat er na een periode van negen maanden eindelijk een einde komt aan de politieke stilstand in onze gemeente.

Ik ben dan ook bijzonder trots te kunnen vaststellen dat het gemeentebestuur van Staden zijn meerderheid heeft hersteld en samen met Gwendolyn – meer dan ooit – gedreven vooruit aan de toekomst van onze mooie gemeente zal werken.

Ik dank u!

 stadengemeenteraad1