Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 10.03.2016

Verjonging Vlaamse vissersvloot dringt zich op

Eind februari had de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij) een rapport klaar over de toekomst van de Vlaamse visserij, waarin het oproept aan beleidsmakers om verschillende maatregelen te treffen om de Vlaamse visserijsector opnieuw ademruimte te geven. In de commissie visserij van woensdag bracht ik het rapport ter sprake en gaf de minister toelichting bij haar plannen.

Het rapport van de SALV kan gezien worden als een zoveelste trek aan de alarmbel om de toekomst van onze Vlaamse visserijsector tijdig te redden. Het rapport is duidelijk en vraagt onmiddellijk een aantal acties die een groot verschil kunnen maken voor de bestaande vissersvloot:

  • een nieuw PR-beleid voeren om het imago op te krikken;
  • de administratieve lasten reduceren;
  • het Vlaamse quotumbeheer optimaliseren;
  • en de keten versterken.

Perspectieven bieden

In mijn tussenkomst in de commissie landbouw benadrukte ik vooral het belang van een nieuwe, kwalitatieve en Vlaamse instroom van vissers. Ook in het verleden waarschuwde ik de minister al voor de krimpende vissersvloot. Met dit rapport van de SALV zie ik mijn bezorgdheden bevestigd en onderstreept. De minister benadrukte dat met het convenant ‘Visserij verduurzaamt’ al veel van die noden in kaart bracht en dat de taskforce van het convenant ook oplossingen aanreikt. Ze kijkt vooral ook naar de succesverhalen die in Nederland waar te nemen zijn.

Voor mij blijft de toeleiding van jongeren naar de Vlaamse visserijsector cruciaal in dit verhaal. Geen evidentie in een besloten en zeer familiaal gerichte sector als de visserij, maar een must aangezien de visserspopulatie alsmaar afneemt. Anderzijds is het ook geen haalbare opgave om jongeren warm te maken voor een sector die weinig of geen perspectief heeft. Een aantal jongeren dat via het Fonds voor Scheepsjongens een opleiding volgt, kiest nadien bijvoorbeeld voor de baggersector waar de lonen en arbeidsomstandigheden attractiever zijn. Er moet dus op twee paarden ingezet worden: jongeren aantrekken en een leefbare, duurzame visserij garanderen.