Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 30.06.2021

Verbindingsweg kanaliseert zwaar doorgaand verkeer Westrozebeke

Tegen 2024 komt er in Westrozebeke een nieuwe verbindingsweg voor zwaar doorgaand verkeer tussen de Sint-Elooistraat en de Poelkapellestraat. De weg is een belangrijke stap in het weren van zwaar doorgaand verkeer in de gemeente. Vleesverwerkingsbedrijf Westvlees zet mee zijn schouders onder het project. Woensdag ondertekenden het gemeentebestuur en het bedrijf een intentieovereenkomst.

Verkeersveiligheid is een prioriteit van het gemeentebestuur. Een van de aandachtspunten is het zwaar doorgaand verkeer in Staden. Om die stroom te weren uit de dorpskernen van de gemeente, onderneemt het bestuur verschillende stappen. Vorige legislatuur maakten we al werk van een nieuw circulatieplan en tonnagebeperking voor het centrum van Westrozebeke. Nu is het tijd voor de volgende stap. Op basis van een lopende mobiliteitsstudie van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) wordt er gekeken richting een nieuwe verbindingsweg tussen de Sint-Elooistraat en Poelkapellestraat om het zwaar doorgaand verkeer te leiden rond het centrum van Westrozebeke.

Ommegang West gedeeltelijk privaat

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Het nieuwe stuk weg komt tussen de Pereboomstraat en de Ommegang West. De gemeente bundelt daarvoor de krachten met vleesverwerkingsbedrijf Westvlees, die eigenaar is van een deel van de gronden. “De aanleg van de nieuwe verbindingsweg is een win-winsituatie: een betere ontsluiting van ons bedrijf, een veiligere en vlottere stroom van zwaar doorgaand verkeer en vlottere verbinding naar de bedrijfsondersteunende activiteiten aan de overkant van de Ommegang West“, geeft Piet Claeys van Westvlees mee. De Ommegang West bevindt zich gedeeltelijk op de bedrijfssite, tussen de productiegebouwen, de parking en het waterzuiveringsstation van het bedrijf. Door dit stuk weg over te dragen aan het bedrijf, staat het niet langer in de weg van het optimaliseren van die bedrijfsondersteunende activiteiten. “Het gaat enkel over het stuk Ommegang West ter hoogte van het bedrijf. Voor de historische Ommegang wordt een zo passend mogelijke oplossing gezocht”, vult de burgemeester aan.

Westvlees legt verbindingsweg aan

Met het ondertekenen van een intentieverklaring engageren het gemeentebestuur en het bedrijf zich om werk te maken van het dossier. Het gemeentebestuur kijkt om gronden te verwerven voor het verbreden van de Pereboomstraat en financiert een deel van het project. Het vleesverwerkingsbedrijf neemt voor de vlotheid van werken het ontwerp en de uitvoering van de werken voor haar rekening. Ze brengt daarbij een deel van haar gronden en financiële middelen in. Provincie West-Vlaanderen maakt vooraf een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Het doel: in 2024 de eerste vrachtwagens toelaten op de nieuwe route. Het totale project wordt geraamd op 1.650.000 euro. Een verder gedetailleerd financieringsplan, met aanduiding van de wederzijdse engagementen, wordt in een volgende fase uitgewerkt.

(klik op de video om af te spelen)
(klik op de foto’s om te vergroten)