Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 27.02.2015

Vanderjeugd: “Objectiveer de steun aan landbouwbeurzen”

(persbericht VILT)

Naar aanleiding van de 18e editie van het Salon voor land- en tuinbouw in Roeselare dat dit weekend haar deuren opent, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) om een reglementair kader voor de ondersteuning van land- en tuinbouwbeurzen door de overheid. Vorig jaar trok de minister van Landbouw daar 124.000 euro voor uit. Een reglementair kader met specifieke criteria ontbreekt zodat die steun nogal willekeurig wordt toegewezen”, motiveert Vanderjeugd zijn pleidooi voor meer transparantie en objectivering. Alle organisatoren verdienen volgens hem evenveel kansen om overheidssteun te kunnen genieten.

Een landbouwer die graag een vakbeurs bezoekt, krijgt daartoe meermaals de kans. Met een editie van zowel Agriflanders (januari) als Agribex (december) en de Werktuigendagen in september zit de beursagenda dit jaar behoorlijk vol. En dan vergeten we nog de vele regionale beurzen zoals de Land- en Tuinbouwdag in Alden Biesen en het Land- en tuinbouwsalon in Roeselare. Of Vlaanderen wel groot genoeg is voor zoveel landbouwbeurzen is momenteel onderwerp van gesprek op PlattelandsTV.

Los van de vraag of er niet te veel landbouwbeurzen zijn, doet iedere organisator zijn stinkende best om van zijn vakbeurs een feest te maken voor de bezoeker en een zakelijk interessant platform voor de exposant. Met die ingesteldheid start zaterdag in Expo Roeselare de achttiende editie van het Land- en tuinbouwsalon, een regionale beurs die vooral bezoekers uit het westen van het land aantrekt. West-Vlaming Francesco Vanderjeugd, Vlaams parlementslid voor Open Vld, trok voor de gelegenheid eens na in welke mate de voor het imago van de sector belangrijke land- en tuinbouwbeurzen overheidssteun mogen genieten.

Grote land- en tuinbouwbeurzen kunnen vanuit het Departement Landbouw en Visserij rekenen op een overheidstussenkomst. Vorig jaar werd er 124.000 euro steun verleend, “het viervoudige van de 31.000 euro die in de periode 2010-2013 werd toegekend”, rekent Vanderjeugd voor op basis van de cijfers die hij van landbouwminister Schauvliege ontving. Gelet op het belang van land- en tuinbouwbeurzen voor de omzet en het imago van de sector juicht de Open Vld’er gerichte ondersteuning vanuit de overheid toe, alleen vindt hij het jammer dat hiervoor geen specifieke criteria bestaan op basis waarvan beursorganisatoren kunnen rekenen op subsidies. “Dat leidt tot een gebrek aan transparantie”, stelt Francesco Vanderjeugd.

De volksvertegenwoordiger pleit voor meer transparantie en objectivering. “Vandaag is de steun afhankelijk van de budgettaire ruimte en de mate waarin het project kadert binnen de beleidsdoelstellingen en de prioriteiten van de minister”, legt Vanderjeugd uit. “Dat er budgettaire restricties zijn, is in tijden van besparingen de evidentie zelve. Maar is het dan niet aangewezen te werken met een gesloten enveloppe die aangewend wordt om de beschikbare middelen te verdelen op basis van duidelijk afgebakende criteria?”

Vanderjeugd zal bij minister van Landbouw Joke Schauvliege aandringen op een reglementair kader voor het toekennen van overheidssteun aan land- en tuinbouwbeurzen. “Zelfs nog maar de indruk van willekeur wekken, leidt tot frustratie bij organisatoren die om een onduidelijke reden geen steun ontvangen. Goede rekeningen maken goede vrienden. Goede afspraken zijn hiermee onlosmakelijk verbonden.”

Foto: VILT
Website van VILT: http://www.vilt.be/vanderjeugd-objectiveer-de-steun-aan-landbouwbeurzen