Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 22.03.2019

Unanieme goedkeuring!

Vanuit OVLD nationaal kregen we de opdracht om een stemming te organiseren voor onze lokale Stadense afdeling of ik de twee mandaten burgemeester-Vlaams parlementslid verder mag uitvoeren. Deze stemming vond plaats op woensdag 20 maart in het kantoor van de Liberale Mutualiteit. Na de stemming kon de voorzitter-ad interim, Ward Markey, trots aankondigen dat de toestemming voor het uitvoeren van deze twee met unanimiteit van stemmen werd goedgekeurd. Ik wens langs deze weg dan ook de talrijk opgekomen stemmers te bedanken voor hun stem en hun steun. DANK-JE-WEL !!

De stemming ontlokte volgende reactie bij voorzitter-ad interim, Ward Markey: “Een stemming organiseren op een doordeweekse woensdag die zo veel volk op de been brengt is ongezien. Het is een meer dan duidelijk signaal dat onze Open VLD-leden er van overtuigd zijn dat Francesco niet alleen als burgervader gewaardeerd wordt, maar dat we er met z’n allen van overtuigd zijn dat hij zijn werk als Vlaams volksvertegenwoordiger uitstekend doet. We zullen er dan ook samen alles aan doen om hem bij de nakende verkiezingen van 26 mei voluit te steunen. De hoop leeft bij ons dat hij nog een volgende legislatuur mag aanblijven als Vlaams parlementslid, en ik denk dat heel wat West-Vlamingen, West-Vlaamse land- en tuinbouwers in het bijzonder, er net zo over denken.”