Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 03.04.2019

Tussenkomst in commissie landbouw van 3 april 2019

Tijdens de laatste commissievergadering landbouw van deze legislatuur interpelleerde ik nog eens minister Koen Van den Heuvel in verband met de Afrikaanse varkenspest.

De Waalse minister Collin wil bepaalde bosgebieden die als risicogebied werden bestempeld in Wallonië opnieuw openstellen voor wandelaars, wat me een zeer onlogische beslissing lijkt. Ik denk dat de Waalse minister met die beslissing op eigen houtje handelt. Dit wordt misschien gestuurd door het aankomend toeristisch seizoen, en misschien doen de verkiezingen hem ook een beetje koortsachtig worden. Wat niet onbelangrijk is, is dat de financiële gevolgen zich vooral in Vlaanderen afspelen. De varkenshouderij zit ook in Vlaanderen, en is ginder veel minder aanwezig. Misschien wekt dat dus bij hem minder bezorgdheid.

Ik stel dan ook concreet voor – en ik denk dat het nu nog meer aan de orde is met wat er de afgelopen weken gecommuniceerd is en met wat hij van plan zou zijn – om een interministerieel commissaris aan te stellen. Als ik zie dat minister Collin van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de steun krijgt om bepaalde beslissingen te nemen, stel ik mij echt wel vragen. Ik denk dat er iemand daar toch heel sterk moet gaan coördineren, temeer om naar het buitenland ook te kunnen aantonen dat wij eendrachtig – zoals de slogan van ons land stelt – deze materie opvolgen. Ten tweede is het natuurlijk niet de bedoeling om dat hier communautair op de spits te drijven, maar ik denk dat er iets aan het bewegen is om de problematiek, die nu aanzien wordt als iets Belgisch, toch los te koppelen en regionaal te bekijken. Ik weet nog niet wat daar concreet zou kunnen gebeuren, maar ik verneem toch dat men de hele problematiek zou durven loskoppelen van de noemer België naar een eigenlijk Waalse aangelegenheid. Daarbij zijn het daar ook nog wilde varkens. Ik denk dat we er alle belang bij hebben dat we hier als regio, waar de varkenshouderijen heel sterk aanwezig zijn, van die smet op ons blazoen ontheven worden.

Minister Van den Heuvel stelde dat hij de europese commissaris ziet op 4 april 2019 en de vraag absoluut opnieuw op tafel zal brengen, om een onderscheid te maken tussen besmette en niet-besmette gebieden in grote lijnen. Die gebieden hoeven niet samen te vallen met het volledige Waalse Gewest en het volledige Vlaamse Gewest. Er zal voor gepleit worden om zo snel mogelijk opnieuw die AVP-vrije status te bekomen, op zijn minst al in de Vlaamse provincies. Ook de coördinatie tussen de verschillende overheden op dat vlak is voor een prioriteit. De heer Collin dient ervan overtuigd te worden om toch nog eens goed na te denken over zijn beslissing, want risico’s zijn absoluut uit den boze. Er volgt snel overleg met Collin en zijn administratie.
Het ziet er dus naar uit dat mijn blijven hameren op deze kwestie alsnog gevolg zal hebben. Wordt vervolgd…

Mijn tussenkomst kan je hier zien: