Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 07.12.2016

Toelichting Europese taskforce landbouw

Gisteren, op dinsdag 6 december, werd de commissie landbouw van het Vlaams Parlement uitzonderlijk samengeroepen voor een toelichting van Cees Veerman, voorzitter van de Europese Taskforce Landbouwmarkten en voormalig Nederlands minister van landbouw. Recent publiceerde de taskforce haar rapport, waarover de Vlaamse Parlementsleden samen met Dhr. Veerman gisteren een gedachtewisseling hielden.

Het Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie richtte de Europese Taskforce Landbouwmarkten op omdat de landbouwsector meer onderhevig is geworden aan de wisselvalligheden van de markt. Het EU-landbouwbeleid is meer marktgeoriƫnteerd geworden en er is een toenemende vrije markt in landbouwproducten op wereldvlak. De opgerichte taskforce, bestaande uit twaalf onafhankelijke deskundigen, heeft tot doel om de positie van de landbouwers in de voedselketen te verstevigen.

Conclusies en aanbevelingen

img_3283De taskforce heeft een verslag voorgesteld aan EU-commissaris voor Landbouw & Plattelandsontwikkeling Phil Hogan. Het geeft in dat verslag een heel belangrijke conclusie mee: het beleidskader voor de voorzieningsketen “kan en moet verder worden verbeterd”. De taskforce roept ook op tot nieuwe regels op Europees niveau ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken en tot de invoering van doeltreffende handhavingsstelsels in de lidstaten zoals door het gebruik van een arbiter.

Andere aanbevelingen behelzen onder meer het verhogen van de markttransparantie, het verbeteren van de samenwerking tussen landbouwers, het vergemakkelijken van de toegang van landbouwers tot financiering en het breder ingang doen vinden van instrumenten voor risicobeheer. Een belangrijke opmerking die de taskforce maakt , is dat de voorgestelde aanbevelingen geen extra EU-budget vereisen.

Wat nu?

Dat het implementeren van de aanbevelingen niet zo evident zal zijn, zeker als men de Europese mededingingswetgeving in acht houdt, spreekt voor zich. De opdracht van de taskforce is hiermee afgerond. Wel wordt er in de schoot van EU-commissaris Phil Hogan een werkgroep opgericht die het werk van de taskforce zal verderzetten. Het is nu aan de politici om deze aanbevelingen onder de aandacht van de Europese beleidsmakers te houden en aan de Europese Commissie om er ook effectief iets mee te doen.

img_3279