Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 17.12.2015

Tijd voor een nieuw landbouwmodel in Vlaanderen

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vond deze ochtend de bespreking plaats van de begroting en de beleidsbrief landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling voor het jaar 2016. Ik mocht deze morgen de spits afbijten en via mijn tussenkomst wil ik pleiten voor een vernieuwd landbouwmodel; een evolutie, geen revolutie, met als doel te komen tot een structureel leefbaar en duurzaam landbouwmodel.

Hieronder kan u de tekst van mijn tussenkomst nalezen; daaronder kan u het debat herbekijken.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s,

Er is wel degelijk een toekomst voor onze landbouw, maar ze zal fundamenteel verschillen van het landbouwmodel dat we vandaag kennen in Vlaanderen. Het nieuwe klimaatakkoord heeft zo z’n impact op de manier waarop we aan landbouw doen en ons voeden. Het is duidelijk dat we met open blik en zonder taboes moeten nadenken over een “nieuwe” vorm van boeren.

De Vlaamse landbouw is veel meer dan vroeger op de wereldmarkt gericht.

150.000 tewerkgestelden telt de voedingssector en het aantal mensen die belang hebben bij een leefbare landbouw is nog steeds gigantisch. Het akkoord dat eind augustus werd gesloten voor de melkvee- en varkenshouderij was hoopgevend maar blijkbaar zijn er nog steeds schakels in de keten die het liefst van al winsten maken op de kap van de landbouwer.

Mevrouw de minister, onze landbouwers rekenen erop dat iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt.

Vandaag, meer dan ooit, wordt de sector geconfronteerd met diverse crisissituaties en deze vereisen crisismanagement. Via nieuwe instrumenten zoals KRATOS kunnen landbouwers advies inwinnen om te komen tot gezonde bedrijfsvoering. Verder blijven we zoeken naar nieuwe businessmodellen en nichemarkten.

Het gaat dus vooral om maatwerk, waarbij we alle middelen die we hebben optimaal inzetten: biolandbouw, korte keten, streekproducten en nieuwe teelten zoals onder andere soja, insecten en wijnbouw.

Toch mag de intensieve landbouw niet helemaal afgeschreven worden. Juridisch is de tendens naar vervennootschappelijking in volle ontwikkeling; niet om de familiale landbouw te niet te doen, maar eerder om ze te redden & zelfs te versterken.

Dit najaar was ik in de Verenigde Staten. Als we het over grootschaligheid in Vlaanderen hebben, blijkt dat toch een heel relatief begrip te zijn in vergelijking met de landbouwbedrijven die ik daar bezocht met als gevolg een verzekerde opvolging & instroming van jong bloed. Zij die dromen over de keuterboertjes uit de tijd van Streuvels mogen verder dromen, deze komen nooit meer terug.

Daarnaast willen we er verder op aandringen om zo snel mogelijk werk te maken van de langverwachte hervorming van het Landbouwrampenfonds die moet leiden tot de oprichting van een betaalbare verzekering tegen noodweer.

Beste collega’s,

Wat geldt voor onze landbouw, geldt uiteraard ook voor onze visserij: ze zal duurzaam zijn of ze zal niet zijn.

Vlaanderen trekt uiteraard die duurzame kaart al langer.

De nieuwe Europese regels zijn noodzakelijk als we onze commerciële visbestanden willen veilig stellen, maar ze stellen de visserij voor grote uitdagingen.

De opleiding van onze vissers moet aangepast worden en de Vlaamse vloot komt stilaan op leeftijd. Daarnaast stelt zich de uitdaging van de stijgende buitenlandse impact op onze vloot en het gevaar van een verminderde visafzet in eigen land.

Onze land- en tuinbouwers produceren hoogkwalitatief voedsel en moeten voldoen aan veel bijkomende eisen. Mevrouw de minister, kijk er op toe dat onze boeren niet het slachtoffer worden van hun eigen reputatie en dat er zowel binnen de EU als buiten de EU wordt gestreefd naar een level playing field.

Wat op Europese markten komt, moet aan dezelfde kwaliteitsvereisten voldoen!

Het zal voor de landbouwers wellicht niet gaan over de survival of the fittest, maar over de survival of the smartest. De nieuwe landbouw wordt een puzzel voor gevorderden.

Mevrouw de minister, voor deze kruisbestuiving van denksport en creativiteit rekenen onze land- en tuinbouwers op u. Wij van onze kant zullen dan ook helpen meedenken aan een nieuw model voor onze land- en tuinbouwsector!

—————————————————————————————————————————————————————————————-

foto

– Foto met dank aan collega Stefaan Sintobin –