Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 14.04.2016

Tijd om kleur te bekennen

Bericht namens de Stadense afdeligen van N-VA, Open Vld en sp.a

N-VA, Open Vld en sp.a hebben elk apart een uitnodiging van CD&V Staden ontvangen om individueel aan de onderhandelingstafel te komen. Geen van de drie coalitiepartners is op dit voorstel ingegaan en allen bevestigen het vertrouwen in elkaar.

Het beeld dat van de coalitie opgehangen wordt – alsof ze niet zou werken – komt niet overeen met de werkelijkheid. De enige reden waarom de coalitie niet kan verder bouwen aan de toekomst van Staden is omdat ze haar meerderheid in de gemeenteraad verloor. De drie partijen houden dan wel geen meerderheid meer over, toch vinden ze elkaar nog steeds perfect terug, ook inhoudelijk.

Zowel N-VA, Open Vld als sp.a staan nog steeds open voor constructieve gesprekken met de CD&V om tot een samenwerking te komen, of om de bestaande coalitie te verruimen met CD&V om zo een nieuwe meerderheid te vormen. De hand blijft dus uitgereikt naar CD&V, zij het wel in groep en niet als partijen individueel.

Om de gemeente ademruimte te geven en de continuïteit van de dagelijkse werking opnieuw te garanderen zal het gemeentebestuur een light budget op de agenda plaatsen van de gemeenteraad van april. Het betreft een budget waar de gemeente mee kan verder werken, waardoor medewerkers weer tijdig hun loon kunnen ontvangen, waardoor noodzakelijke onderhoudswerken niet uitgesteld hoeven te worden en waar normale werkingskosten en vervangingsinvesteringen in ondergebracht worden.

Volgende grote investeringen werden uit het budget gelaten om ze op een latere datum project per project te kunnen bespreken met de oppositie en tot een consensus te komen, rekening houdende met eventuele subsidietermijnen:

– De Stadense stationssite met de bouw van een nieuwe gemeenteschool en de buitenschoolse kinderopvang.

– De Tindenberg-site (voetbalkantine en buitenschoolse kinderopvang) in Westrozebeke.

– De Sint-Jans site met de bouw van een nieuw administratief centrum voor gemeente en OCMW, alsook het dienstencentrum.

– De herinrichting van de Stadense begraafplaats (afscheidsruimte), met uitzondering van €100.000 die gebruikt zal worden voor de vergroening van de begraafplaats en haar directe omgeving nadat het bestaande containerpark de huidige locatie verlaten heeft.

– Van het Masterplan Oostnieuwkerke wordt de bouw van de binnensportaccommodatie uitgesteld. De aankoop van de gronden in de Spanjestraat en de aanleg van een parking (zoals reeds besproken in het originele budget) worden niet uitgesteld.

Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan enkele voorstellen van CD&V zoals onder andere:

– Het Diftarpark in Roeselare wordt – tot de opening van het nieuwe Diftarpark in eigen gemeente (september/oktober) – terug toegankelijk voor Stadense inwoners. Geraamd budget €17.000.

– Er worden middelen vrijgemaakt om een studie te laten uitvoeren over de mogelijkheden tot renovatie van de bestaande gemeenteschool in Staden.

Volgende zaken blijven behouden zoals voorzien in het originele budget:

– Er wordt €20.000 voorzien voor de opfrissing van zaal Zonneheem (nieuwe tafels en stoelen, alsook extra maatregelen om geurhinder aan te pakken).

– Er komt een bushalte en de nodige accommodatie ter hoogte van WZC De Oever (€10.000).

– De decentralisatie van de zomerwerking blijft bespreekbaar zolang de groene omkadering in elke deelgemeente en accommodatie daartoe gegarandeerd is.

Ten einde alle Stadense raadsleden over dit budget te informeren en hen de kans te geven om opmerkingen te geven of voorstellen te formuleren, werden zij allen tijdig uitgenodigd voor een infomoment op maandag 11 april. Gezien de afwezigheid van de oppositieleden van de gemeenteraad, zal het gemeentebestuur de officiële documenten alsnog bezorgen aan alle raadsleden op woensdag 13 april.

Die briefwisseling zal gepaard gaan met de uitnodiging om alle voorstellen en bemerkingen op het light budget mee te delen aan het gemeentebestuur voor woensdag 20 april. Dat geeft het gemeentebestuur en de gemeentelijke (financiële) diensten de kans om alle voorstellen te behandelen en de nodige simulaties van impact te maken. Wanneer er ook bij het gemeentebestuur een draagvlak voor die suggesties is, kunnen die door het raadslid in kwestie als amendement toegevoegd worden aan het light budget die ter stemming zal voorliggen op de gemeenteraad van 28 april.

Ondanks de afwezigheid van de Stadense oppositieleden tijdens de toelichting van afgelopen maandag, blijft het gemeentebestuur constructief en blijft ze de hand uitsteken naar CD&V om samen te werken en de continue werking van onze gemeente te blijven garanderen.