Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 09.03.2016

Subsidies aan zwembad De Amfoor niet ter discussie

Vorige week besliste de Raad van State om een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van subsidies aan 19 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten te vernietigen. Volgens het arrest was de motivering onvoldoende uitgewerkt waarom bepaalde projecten, zoals het zwembad de Amfoor in Moorslede, wel op subsidiesteun konden rekenen en andere projecten dan weer niet. Minister van Sport Philippe Muyters stelde vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement die lokale besturen alvast gerust.

€10 miljoen had de Vlaamse Overheid vrijgemaakt om bovenlokale sportinfrastructuurprojecten, waarbij verschillende gemeenten samenwerken om een project te realiseren, te subsidiëren. Om te kunnen rekenen op financiële steun (30% van het totaalbedrag) schreef de Vlaamse Regering vorig jaar een duidelijke procedure uit, met tal van criteria. 65 dossiers voor subsidieaanvragen werden ingediend.

Transparante beoordeling

Voor de beoordeling van alle ingediende dossiers deed de Vlaamse Regering een beroep op de provincies (stemmengewicht van 40%) en op een onafhankelijke Vlaamse beoordelingscommissie, met tal van sportorganen zoals de VSF en Bloso. Die commissie was verantwoordelijk voor 60% van de punten. Wanneer de punten van beide beoordelingen werden samengevoegd, ontstond een objectieve rangschikking van alle projecten. Wie geen 65% behaalde kwam niet in aanmerking voor subsidies. Het stadsbestuur van Poperinge dat slechts 64% behaalde voor haar bovenlokaal sportinfrastructuurproject, stapte naar de Raad van State en bekwam een vernietiging van het besluit.

Geen paniek

Minister van Sport Muyters communiceerde dit weekend al dat niet de rangschikking of de beoordelingsprocedure van het besluit van de Vlaamse Regering vernietigd werd, maar wel de motivering. Die zou volgens het arrest onvoldoende uitgewerkt zijn. De minister stelde vandaag in het Vlaams Parlement alle betrokken gemeenten, waar ook Staden onder valt gezien haar participatie in zwembad De Amfoor, gerust door te stellen dat enkele aanpassingen in de motivering van het besluit zullen volstaan om de toegekende subsidies te garanderen.

Samen met alle meerderheids- en oppositiepartijen sprak ik namens Open Vld onze steun uit aan de minister. Ik onderstreepte ook de positieve ervaringen die bovenlokale (sport)infrastructuurprojecten, zoals zwembad De Amfoor, met zich meebrengen. Money well spent!

amf

– Foto by JCR –