Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 29.05.2015

Studieuitstap ammoniakemissiearme stallen

Vandaag waren de leden van de commissie landbouw en commissie leefmilieu uitgenodigd door Fedagrim, de vereniging die onder meer de stallenbouwers en stalinrichters in België groepeert, voor een studie-uitstap naar Nederland, waar ze al enkele jaren ervaring hebben met ammoniakemissiearme stallen. We bezochten drie landbouwbedrijven en kregen een uiteenzetting van Gert-Jan Monteny, de ammoniakemissiespecialist bij uitstek in Nederland.

Door de Europese milieudoelstellingen zijn lidstaten genoodzaakt om nieuwe technieken te leren kennen en te promoten die bijdragen tot het realiseren van die milieudoelstellingen. Een belangrijke factor die de kwaliteit van heel wat beschermde natuur belaagt is de  afzetting van verzurende en vermestende stoffen via de lucht. Die stoffen zijn vooral afkomstig van de landbouw (ammoniak), het verkeer en de industrie.

Ammoniakemissiearme vloeren

De dag begon vroeg in Antwerpen; van daaruit ging het met de bus naar Breda, alwaar we twee landbouwbedrijven met rundvee bezochten waar ammoniakemissie beperkt wordt door het gebruik  van ammoniakemissiearme (AEA) vloeren. Dat blijkt, volgens Gert-Jan Monteny, de meest efficiënte manier te zijn in de rundveesector.

Monteny is reeds sinds 1986 bezig met mest en ammoniakstudies. Sinds het jaar 2000 heeft hij zijn focus verlegd naar de ontwikkeling van veestallen met een lagere ammoniakemissie. Door zijn jarenlange expertise in dat domein is hij een vaak geconsulteerd man, zowel door de privé- als de overheidssector.

Onschatbare relevantie voor Vlaanderen

In de commissie landbouw van eergisteren onderstreepte ik al het belang van nieuwe emissiereducerende technieken en de noodzaak aan eenvoudigere procedures om die technieken te erkennen. We moeten een voorbeeld kunnen nemen aan innovatiegerichte landen zoals Nederland, die meer inzetten op proefstallen. Het is dan ook belangrijk dat we de technieken die we hier toegepast zagen, meenemen naar het Vlaams landbouw- en leefmilieubeleid.

 

foto 3 foto 1 foto 2  foto 5 foto 6 foto 7 foto 10 foto 8 foto 9  foto 12