Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.05.2015

Studiedag DOVO te Langemark-Poelkapelle

Deze voormiddag vond in het DOVO-kwartier Steenstraat te Langemark-Poelkapelle een provinciale studiedag plaats rond het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan plan). DOVO staat voor Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. In de kazerne te Langemark-Poelkapelle worden springtuigen (ook met chemische lading) uit WOI of WOII opgeslagen en later ook ontmanteld. Moest zich op die site zich ooit iets ernstig voordoen, moeten omliggende gemeenten op de hoogte zijn van wat zich in het bijzonder nood- en interventieplan plan van DOVO staat, opdat ze hun bevolking kunnen beschermen. Dat plan werd geactualiseerd en vandaag toegelicht.

Begin vorig jaar was er veel te doen over het feit dat één van de ontmantelingsinstallaties van DOVO Poelkapelle kapot was. Steeds meer springtuigen stapelden zich op en de ongerustheid bij buurtbewoners en de besturen van omliggende gemeenten, waaronder ook Staden, nam toe. Intussen werd door de FOD Defensie een nieuwe ontmantelingsmachine beloofd en opgeleverd.

Wat als het fout loopt?

Toch blijft de belangrijkste vraag: “Wat als het fout loopt?” Het is zeer onwaarschijnlijk, maar niet ondenkbaar dat een bepaald springtuig in de kazerne ongecontroleerd tot ontploffing komt en de omwonenden in gevaar brengt. Daarom bestond er het BNIP Yperiet, waarin procedures omschreven werden voor als er eens iets verkeerd zou gaan.

Dat plan werd geactualiseerd en vandaag tijdens de studiedag, die georganiseerd werd door de FOD Defensie in samenwerking met de gouverneur van West-Vlaanderen, in aanwezigheid van de noodplanambtenaren en burgmeesters van Staden, Houthulst en Langemark-Poelkapelle, toegelicht. Het heet vanaf nu BNIP DOVO Langemark-Poelkapelle.

Hoe wordt u verwittigd?

In de uitgewerkte noodplannen zijn ook communicatielijnen opgezet om de bevolking te contacteren in geval van nood. Daarnaast kan je u als burger ook inschrijven op www.be-alert.be om op jouw gsm of vaste telefoon een alarmering te krijgen als zich iets ernstig voor zou doen.

foto 1 foto 2