Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 03.03.2016

Structurele, Europese maatregelen vereist

Op woensdag 2 maart vond in het Vlaams Parlement een debat plaats over de positie en onderhandelingsstrategie die Vlaanderen zou moeten innemen bij de volgende Europese landbouwraad. Het debat kan onderaan herbekeken worden. Naar aanleiding daarvan stuurde Open Vld onderstaand persbericht de wereld in.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Europese maatregelen nodig voor noodlijdende varkens- en zuivelsector

De varkens- en zuivelsector heeft te kampen met een grote crisis. Francesco Vanderjeugd vraagt structurele maatregelen vanuit Europa.

Onder meer door de Russische boycot van Europese landbouwproducten, staan de prijzen voor varkensvlees en zuivelproducten onder zware druk. Heel wat varkenshouders en melkveehouders komen daardoor in financiële problemen. Op 14 maart is er een vergadering van de Europese Raad van landbouwministers. De Vlaamse en Waalse minister van landbouw hebben in aanloop naar die vergadering een gezamenlijk Belgisch standpunt ingenomen. Daarin wordt gevraagd naar structurele maatregelen vanuit Europa voor de noodlijdende sector.

Zoek steun bij Europese bondgenoten

Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd juicht dat gemeenschappelijke standpunt toe. Hij vroeg in het Vlaams parlement aan de minister van landbouw om actief steun te zoeken bij de andere Europese lidstaten voor de Belgisch vraag. “Het zou goed zijn als men vóór de vergadering van 14 maart actief overleg pleegt met mogelijke bondgenoten om zo de vraag naar structurele maatregelen voor de sectorextra gewicht te geven,” zegt Vanderjeugd.

De minister antwoordde alvast contact te hebben gehad met Nederland, dat tevens voorzitter is van de Europese raad. Ze beloofde ook dat na een eerste voorbereidende ontmoeting met alle lidstaten, er verdere contacten zullen gelegd worden met andere lidstaten. “De sector snakt naar steunmaatregelen. Hopelijk krijgt het Belgische standpunt voldoende steun in Europa,” zegt Vanderjeugd. Hij riep de minister op om ook werk te maken van een “plan B” mocht Europa toch niet volgen.

—————————————————————————————————————————————————————————————