Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 20.02.2017

Omgevingsvergunning: Staden opnieuw pionier

Op 23 februari 2017 start Staden als één van de eersten in Vlaanderen met de omgevingsvergunning. Slechts drie andere Vlaamse gemeenten slagen er in om ook voor die deadline klaar te zijn  en zo de nieuwe omgevingsvergunning – die de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samenbrengt onder één aanvraag – toe te passen. Andere Vlaamse gemeenten hebben tot 1 juni 2017 de tijd om de nieuwe procedure te implementeren. 

De invoering van de nieuwe omgevingsvergunning moet zorgen voor vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming. Het systeem moet in principe op 23 februari overal worden ingevoerd, maar omwille van problemen met de software hebben de meeste Vlaamse gemeenten uitstel gevraagd.

Minister Joke Schauvliege garandeerde dat het  Vlaams omgevingsloket volledig operationeel en toegankelijk zal zijn voor lokale en provinciale besturen en dat ook de koppeling voor lokale dossierbehandelingssystemen klaar zal zijn op 23 februari. Van software problemen zou intussen geen sprake meer zijn. Onze gemeente kiest er daarom voor om meteen de omschakeling te maken en is helemaal klaar voor de omgevingsvergunning toe te passen.

Staden weeral bij de eerste

In 2015 lanceerde Staden als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen ook de digitale bouwaanvraag. Net als toen zijn we nu ook pioniers. Eén van de verkiezingsbeloften van Open Vld Staden was dan ook om een transparanter vergunningsbeleid te introduceren in onze gemeente. Na de tussenstap van de digitale bouwaanvraag, komen we nu tot een nog transparanter mechanisme: de omgevingsvergunning.

Een belangrijk pluspunt van deze vroege introductie van de omgevingsvergunning is dat ook het gemeentebestuur zelf gebruik kan maken van het systeem. De voorziene gemeentelijke investeringen kunnen zo sneller vergund worden en dus ook sneller gebouwd en gerealiseerd worden. Zo draagt ook deze maatregel bij tot een betere dienstverlening voor de inwoners van onze gemeente.

Digitaal aanvragen

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet in de meeste gevallen digitaal gebeuren en dat kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Het blijft wel de bevoegdheid van de gemeenten om de omgevingsvergunning af te leveren. Enige uitzondering op de regel zijn de bedrijven klasse I; daar beslist de provinciale overheid.

Meer informatie:
– Website omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
– Sector Wonen & Omgeving via ruimte@staden.be