Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 24.03.2017

Staden onthult z’n gehuchtborden

Eind 2014 richtte het Parnassusbergcomité de vraag aan het college van burgemeester en schepenen om op verschillende plaatsen in onze gemeente gehuchtborden te plaatsen. Een gehuchtbord vertelt meer over die specifieke (historische) locatie. Het gemeentebestuur ging hier graag op in en betrok de inwoners in het verhaal. Uiteindelijk werden gisteren zeven gehuchtborden onthuld.

Mireille Vandeportaele nam namens het Parnassusbergcomité contact op met het college van burgemeester en schepenen met de vraag of sommige gehuchten in Staden extra aandacht en erkenning konden krijgen. Het gemeentebestuur besliste daarop om een oproep te lanceren en de inwoners de kans te geven om potentiële gehuchten voor te stellen.

Begin 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen, op advies van de werkgroep erfgoed (cultuurraad), om de gehuchten die reageerden op de oproep een gehuchtbord te schenken. Volgende zeven gehuchtborden werden gisteren geplaatst:

Den Ondank
– Gehucht van arme landbouwgrond.

De Colliemolen
– Hier stond sinds de 16e eeuw tot begin de 20e eeuw een korenwindmolen.

De Spriet
– Hier stond sinds de 16e eeuw de galg (=spriet) en later ook een staakmolen.

De Tien Geboden
– Huizenrij met 10 woningen voor militairen anno 1920.

De Koeimarkt
– Tot 1940 werd hier wekelijks een koemarkt georganiseerd

De Parnassusberg
– 41,25 meter hoge berg.
– Tot 1967 stond hier een herberg waar mens en dier op adem konden komen.

De Blommenwijk
– Sociale verkaveling die gebouwd werd in 1973.
– Alle straten werden vernoemd naar een bloem (verwijzende naar het werk van Guido Gezelle)

In de toekomst wenst het gemeentebestuur dit project verder uit te breiden zodat alle gehuchten met erfgoedwaarde bewaard kunnen worden en beter bekend gemaakt kunnen worden bij inwoners en toeristen.

Meer informatie bij schepen van toerisme (marie-paule.vancoppenolle@staden.be) of bij dienst communicatie (communicatie@staden.be).

©JokeCouvreur2 10 geboden