Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 05.10.2015

Staden heeft zijn eigen politiefietsteam

Bij de opstart van de politiezone Arro Ieper, waarvan Staden actief deel uitmaakt, werd er steeds geopperd om een fietsteam in te zetten. Het fietsteam is niet alleen de wijkagent die wijkpatrouilles uitvoert per fiets, maar een team bestaande uit geoefende fietsers die in specifieke omstandigheden preventief of voor een snelle tussenkomst op moeilijk bereikbare plaatsen kan ingezet worden. Ze verplaatsen zich daarbij met mountainbikes.

Extra mensen inzetten betekent ook een investering op vlak van uitrusting (specifieke kledij, fietshelm en natuurlijk ook een fiets). Tijdens de voorbije zomer werd dan ook het logistieke luik op punt gezet en kon het vernieuwde fietsteam van start gaan. Het fietsteam biedt een toegevoegde waarde in de dienstverlening van onze politiemensen die instaan voor de veiligheid. Zo werden al fietsteams ingezet voor de Heksenstoet, het folkfestival Dranouter en andere evenementen.

Grote meerwaarde voor Staden

Voor onze gemeente maakt hoofdinspecteur Ignaas Vanelslander deel uit van het fietsteam, al kan hij wel steeds beroep doen op een collega-fietser uit een aangrenzende gemeente. In Staden werden tijdens de vakantiemaanden reeds patrouilles uitgevoerd in de buurt van onder meer speelpleinen, sportaccommodaties en in bossen en parken. Het voordeel is ontegensprekelijk dat de fietspatrouille zich mobiel snel kan verplaatsen tussen de verschillende wijken, via speelterreinen en door bossen.

Voor de gemeente Staden betekent de fietspatrouille een onmiskenbare meerwaarde. Op die manier kunnen we preventief en tijdig optreden in het kader van de algemene verkeersveiligheid alsook de politiemensen dichter bij de mensen brengen. Beide zijn dan ook belangrijke doelstellingen voor het gemeentebestuur.

fietspatrouille

– Foto JCR –