Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 27.01.2023

Staden bekroont als baanbrekende werkgever 2023

Als gemeente Staden ondertekenden we eind 2020 het charter Baanbrekende Werkgever. Op dat moment zetten we, als werkgever, al belangrijke stappen rond hybride werken. Het was de start voor een groeitraject om de medewerker nog meer centraal te zetten in het organisatiebeleid. Het plan van aanpak werd gesmaakt door de initiatiefnemers en leverde het gemeentebestuur nu de award voor ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ op.

Van hybride werken tot nieuwe mobiliteit

De coronacrisis noodzaakte werkgevers om hun manier van werken te gaan reorganiseren. Hybride werken werd de voorbije jaren het nieuwe normaal. Het verplichtte ondernemingen en openbare besturen om werk te maken van onder meer telewerken en duurzame mobiliteit.

En net dat is het opzet van het charter ‘Baanbrekende Werkgever’, een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat. Ze willen organisaties en bedrijven stimuleren om hybride werken en nieuwe mobiliteit te verankeren in het beleid.

Staden ondertekent charter ‘Baanbrekende werkgever’

Als openbaar bestuur hebben we een voorbeeldfunctie en willen we andere werkgevers inspireren. Bij de start van de coronacrisis maakten we meteen werk van een arbeidskader rond telewerken en investeerden we in noodzakelijke software en hardware om vanop afstand te werken. De jaren ervoor hadden we al sterk geïnvesteerd in een flexibel werkkader en het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer. Het ondertekenen van het charter sloot dus perfect aan op de inspanningen die we al leverden.

Geen baanbrekende werkgever zonder baanbrekende werknemers

Het ondertekenen van het charter was voor de gemeente het startpunt voor een uitgebreider groeitraject. We grepen meteen de kans om mee te stappen in een groeitraject om verder in te zetten op het welbevinden van onze medewerkers. De focus: een personeelsbeleid waarin hybride werken, arbeidsvreugde en duurzame mobiliteit centraal staan. Het uitgestippelde plan werd duidelijk gesmaakt. Het leverde gemeente Staden de titel op van ‘Baanbrekende werkgever 2023’. En daar zijn we best trots op! Omdat onze baanbrekende werknemers dit dubbel en dik verdienen. Het is een pluim op de hoed van alle medewerkers van gemeente & OCMW die zich dagdagelijks inzetten voor onze bloeiende gemeente en haar inwoners.