Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 15.01.2021

ST³: STADEN STERK IN STEM!

Gemeente Staden, provincie West-Vlaanderen en de Stadense scholen bundelen de krachten onder de noemer Staden sterk in STEM (ST³). Het doel: elke Stadense leerling tijdens zijn schoolcarrière kennis laten maken met een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Daarmee erkent Staden sterk in STEM niet alleen de natuurlijke drijfveer naar ontdekking bij de leerlingen, maar begeleidt ze hen ook naar verdieping, inzichten en finaal misschien wel een toekomstige STEM-loopbaan.

Aandacht voor het pedagogisch project

 STEM, het internationaal letterwoord voor Science, Technology, Engineering & Mathematics, is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Zowel onze maatschappij als de arbeidsmarkt zoeken afgestudeerden met een technische en/of wetenschappelijke opleiding. Maar STEM is er niet alleen voor de arbeidsmarkt, ook omdat het vormend is op zichzelf. Studies toonden bijvoorbeeld de positieve invloed aan op het latere, persoonlijke functioneren van jongeren. Onderwijs moet kinderen en jongeren gelijke toegang geven tot deze STEM-evoluties, hun passie en talenten aanwakkeren en hen de goesting geven om zélf aan het roer te staan en op ontdekkingstocht te gaan. Daarom biedt het gemeentebestuur, met steun van de provincie, ondersteuning aan alle onderwijsnetten om STEM al in het kleuter- en basisonderwijs toe te passen. Met dat pedagogisch project creëren we, in samenwerking met elke Stadense school, een rode draad in de leerlijnen rond STE(A)M. Het resultaat: een complementaire aanpak van methodieken en materiaal. Daarbij wordt gekeken dat de scholen de STEM-methodieken in hun eigen leerprogramma’s kunnen integreren en zo hun eigenheid behouden.

Van de klas tot de bibliotheek

Enerzijds voorziet ST³ een STEM-werking voor alle lagere scholen binnen de gemeente. Elke school kan via een jaarlijks STEM-budget meerdere STEM-materialen bestellen om in de lessen te gebruiken. Daarnaast voorziet het gemeentebestuur voldoende opleidingsmogelijkheden voor leerkrachten, onder meer via workshops en een pedagogische studiedag rond STEM. Anderzijds start de bibliotheek met een STEM-punt, waar scholen en bibbezoekers STEM-gerelateerde materialen kunnen gebruiken of ontlenen. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek voorzien de medewerkers ook workshops en STEM-momenten om met het materiaal aan de slag te gaan.

Samenwerking

Het project werd in juni 2020 door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd binnen het provinciaal reglement flankerend onderwijs, samen met 8 andere projecten. Het gemeentebestuur ontvangt van de provincie West-Vlaanderen 25.737,22 euro steun. De commissie was van oordeel dat Staden sterk in STEM een zeer kwaliteitsvol project is met een goede visie, een mooie opbouw, een grote participatie en een groot bereik. De provincie ziet een aantal heel waardevolle elementen in het project. Met haar steun hoopt de provincie dat dit innovatief project succesvol is en na de projectfase door de gemeente en haar partners verduurzaamt, zodat het verder kan groeien. Aansluitend voorziet het gemeentebestuur in deze legislatuur 45.000,00 euro voor ST³. Door samen te werken met ondernemingen, secundaire scholen en hogescholen en pedagogische begeleidingsdiensten hoopt Staden dit project verder uit te bouwen en te bestendigen. Daarbij rekent ze ook op de hulp van vrijwilligers.

Nuttig in de wereld van morgen

In de toekomst is het de bedoeling dat elke Stadense leerling, ongeacht het onderwijsnet waarin hij/zij school loopt, in contact komt met STEM doorheen zijn of haar schoolcarrière. Zo zorgen de gemeente en de verschillende scholen ervoor dat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met de wereld van morgen en dat ze tot verdieping, nieuwe inzichten en finaal misschien wel een toekomstige STEM-loopbaan komen.