Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 09.01.2016

Speech nieuwjaarsreceptie gemeente Staden

Beste medewerkers, geachte collega-politici, beste genodigden,

Een nieuw jaar is gestart, een nieuw jaar waarin we gedreven vooruit gaan. Daarom wil ik eerst en vooral in naam van het voltallige gemeente- en ocmw-bestuur het allerbeste toewensen voor 2016.

2015, het jaar van de knuffel, zit er al weer op. De kers op de taart was ongetwijfeld het wereldrecord knuffelen dat we verbroken hebben in Oostnieuwkerke. Stadenaars zijn knuffelaars, zoveel is duidelijk. Maar, het is niet omdat we het jaar van de knuffel afgesloten hebben, dat we nu plots moeten stoppen met knuffelen hé. Knuffelen blijft een perfecte remedie tegen angst en brengt nog steeds mensen dichter bij elkaar.

Naast het vele knuffelen gingen we ook gedreven vooruit in 2015. Jullie weten, ik volg niet altijd de koers van op de eerste rij, maar sta me toe om deze legislatuur te vergelijken met de ‘Tour de France’ en haar boeiende etappes, beleving en zoveel meer.

Voor aanvang van een Tour de France worden de favorieten vaak geïnterviewd, waarbij gepolst wordt naar hun ambities. Het is dan ook belangrijk dat daarbij gedroomd wordt, maar zonder de blik op de realiteit te verliezen.

Wie aan de start staat, en de eindmeet voor ogen heeft, heeft nood aan een sterke ploeg. Wielrennen is een ploegsport, besturen is dat evenzeer. De renners die aan de start staan, staan nergens zonder hun verzorgers, dokters, ploegmanagers, en mecaniciens. Wat zij zijn voor die renners, zijn de medewerkers voor het gemeentebestuur.

Sinds vorig jaar rijden we allemaal onder dezelfde vlag ‘Spring jij mee?’ Het straalt de ambitie van dit gemeentebestuur uit. Halfweg de koers kunnen we dankzij het team al enkele mooie gewonnen etappes voorleggen aan onze supporters.

  • Het nieuwe dienstverleningsconcept sprak niet alleen onze burgers aan; ook andere steden en gemeenten zijn benieuwd naar ons concept. Heel wat onder hen vroegen ons dan ook om een toelichting, kwamen langs om te zien hoe het in zijn gang gaat en ook de VVSG pikte het project op.
  • Ook is er de samenwerking tussen ocmw en gemeente dat dit jaar opnieuw naar een hoger niveau werd getild en ook weer als voorbeeld kan dienen voor andere gemeentebesturen.
  • De verhuis van verschillende diensten naar het gemeentehuis is het resultaat van beide voorgaande elementen. Het is dan ook uitkijken naar het nieuw administratief- en dienstencentrum op de site Sint-Jan waarin we onze diensten naar één vestiging brengen en de burger nog vlotter kunnen bedienen.
  • Dit jaar sprong Staden, met haar prachtig nieuw logo, ook op de kar van de sociale media. Er is de nieuwe website en binnenkort valt het gloednieuwe magazine in elke Stadense brievenbus. Wie ons nog niet volgt op Twitter of Facebook: breng daar maar snel verandering in 😉
  • De uitbreiding van het onderwijs onder het motto ‘Start…1 2 3’ was een overwinning gebaseerd op gedrevenheid waarbij we op 1 september heel wat enthousiaste kinderen mochten ontvangen in onze gemeenteschool. Gelijke startkansen voor iedereen was het uitgangspunt. Een dikke pluim voor het onderwijsteam die deze uitdaging mee aanging.

Voor een volledig overzicht kan ik nog wel eventjes doorgaan, en zou ik ook elke sector specifiek in de bloemetjes moeten zetten. Alle medewerkers droegen met hun inspanningen en gedrevenheid bij tot een nog beter Staden.

Maar, uiteraard is ook in een Tour de France al eens sprake van valpartijen en akkefietjes. Net als eind 2014 kende Staden een valpartij vlak voor het nieuwe jaar. Het gemeentebestuur investeert fors in nieuwe projecten die zowel de burger als onze werking ten goede zullen komen. Het financieel evenwicht – dat door het bestuur nochtans gegarandeerd wordt – wordt daarbij door sommigen in twijfel getrokken, maar laat er geen twijfel over bestaan: na deze legislatuur en na al die investeringen zal Staden nog steeds in de kopgroep fietsen van lokale besturen met de kleinste schuldenlast per inwoner.

Samen met jullie hebben we de meerjarenplanning en het budget opnieuw tot een goed einde gebracht. We appreciëren dan ook ten zeerste alle inspanningen hiervoor. En toch, toch werden diezelfde inspanningen niet vertaald in het goedkeuren van de begroting en werd ze dus verworpen. Sommige kwatongen spreken van een knoeiboel, maar beste collega’s, laat één iets duidelijk zijn: er zou pas sprake zijn van een knoeiboel als het gemeentebestuur de persoonlijke belangen van één individu laat primeren op het algemene belang.

Beste collega’s,

Een nipte meerderheid of niet, het is niet de moment – enfin, eigenlijk is het nooit de moment – om politieke spelletjes te spelen op de kap van onze inwoners. Het circus van tijdens de kerstperiode van 2014 hebben we met een communicatiestop alvast vermeden, maar nu is het aan iedereen die begaan is met onze gemeente om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen… ten dienste van de kiezers die hem of haar die verantwoordelijkheid gegeven hebben. Wij vormen één groep… samen over de partijgrenzen heen op een volwassen manier met elkaar omgaan, daar zal de burger alleen maar beter van worden!

Luc Martens, burgemeester van Roeselare, had het er onlangs nog over tijdens een colloquium over de toekomst van de gemeenten. “Gemeenteraden gaan op termijn een andere invulling krijgen. De dynamiek oppositie/meerderheid zou volgens de VVSG verdwijnen en plaats maken voor één waarin iedereen meedenkt over de toekomst van de gemeente.” Ik hoop dan ook dat Staden rijp is voor dit proces.

Omdat ik weet dat elk raadslid het hart voor Staden op de juiste plaats draagt, ben ik er van overtuigd dat onze gemeente de fiets weer zal oppikken, de helm weer op zijn plaats zal zetten, het stof uit de kleren zal kloppen en terug zal aanpikken in het peloton.

Om af te ronden wil ik graag de ploegleiders van onze gemeente bedanken. Johan, we zijn blij dat je er bij bent, als boegbeeld van de administratie de voorbije jaren mocht je zeker niet ontbreken vanavond. Bedankt om de voorbije jaren de ploeg aan te moedigen, om door te zetten en te durven dromen. Midden 2015 gaf je de fakkel door aan Tine. Tine, ook jou willen we bedanken voor je inzet van de voorbije maanden. De ploeg is in goede handen, daar zijn we nu al van overtuigd.

Collega’s, we zijn halfweg en zoals gezegd wonnen we reeds enkele mooie etappes, dankzij de ploeg die we samen vormen en zijn. Laat ons dan ook samen in 2016 gedreven vooruit gaan. Afsluiten wil ik doen met enkele woorden uit mijn nieuwjaarsboodschap die jullie hopelijk mogen inspireren om nog veel etappes te winnen: “droom, leef, spring.”

nieuwjaarsrecepties 013

– Foto: Bert Feys –