Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 09.01.2017

Speech nieuwjaarsreceptie medewerkers gemeente Staden

Beste medewerkers en collega-politici,

Gaan we 2016 ooit vergeten? Wat een jaar! Eén lange emotionele rollercoaster was het, met veel ups, maar ook met veel te veel downs. Niet alleen in Staden, maar wereldwijd wisselden dromerige en droevige momenten elkaar af.

Gelukkige is het nieuwe jaar van start gegaan. Daarom wil ik eerst en vooral, in naam van het voltallig gemeente- en OCMW-bestuur, iedereen het allerbeste toewensen voor een waardevol 2017. Onze schepen, Geert Moerkerke, liet zich vanavond echter wel verontschuldigen voor dit feest, daar hij vandaag een heelkundige ingreep moest ondergaan. Hij liet me ondertussen al weten dat de operatie prima verlopen is. Hij wist me zelfs te vertellen dat hij op z’n kamer al champagne zat te drinken, ideaal als pijnstiller, en in gedachten hier bij ons zal zijn.

Met het vernieuwde concept van ons nieuwjaarsfeestfeest en het thema ‘touch of gold’ zullen we zodadelijk stevig klinken op het nieuwe jaar. We hopen dan ook dat deze formule bij jullie in de smaak valt en we straks jullie beste moves op de dansvloer kunnen aanschouwen.

2016 bleek dan uitendelijk toch nog het jaar waarin we het juk van de politieke impasse in onze gemeente van ons af konden schudden. Als gemeentebestuur hebben we altijd het algemeen belang als rode draad door ons SMJP voorop gesteld. Als groep bleven we dat engagement bewaken.

Die ingesteldheid heeft zijn vruchten afgeworpen nu we sinds eind september ook weer de wind in de zeilen voelen. De opluchting na het goedkeuren van het budget ’16, eind september, was niet alleen voor ons maar zeker ook voor jullie een grote opluchting.

We beseffen ten volle dat de hele periode een zware en moeilijke uitdaging is geweest. Een periode die ervoor zorgde dat de normale werking van onze gemeente in het gedrang kwam en uiteindelijk veel energie vroeg van één ieder hier aanwezig en soms zelfs het vertrouwen op de proef stelde.

Dat onze ambitieuze projecten vertragingen opliepen, staat buiten kijf. Maar ook daar blijven we nuchter en realistisch. Sommige projecten zien we niet meer realiseerbaar voor 2018. Anderzijds nemen we onze verantwoordelijkheid op en gaan we dit jaar op zoek naar extra krachten om de andere projecten tot een goed einde te kunnen brengen.

nieuwjaarsreceptie gemeente stadenIk hoop dan ook dat we deze moeilijke periode snel achter ons kunnen laten en dat we samen met jullie in ons vijfde jaar als nieuw gemeentebestuur even gedreven vooruit kunnen gaan als toen we van start gingen in 2013.

Jullie horen het goed, dit jaar besturen we al voor het vijfde jaar op rij. De tijd vliegt dan ook ongelofelijk snel. Het doet ons tevens stilstaan bij het feit dat ook wij als bestuur telkens zelfkritisch moeten blijven en beseffen dat we – zoals straks op vele van onze eigen werven – ook continue in de stijgers blijven staan.  Elke dag opnieuw kunnen we iets leren om zo tot een nog betere bestuursploeg  te komen die samen met jullie bouwt aan een prachtig project: onze gemeente Staden.

Ondanks alles hebben we in 2016 zeker niet stilgestaan en hebben we samen enkele opmerkelijke zaken gerealiseerd. Ik geef enkele voorbeelden:

– We brachten de meerjarenplanning en het budget ’17 opnieuw tot een goed einde.

– We openden één van de noodzakelijke projecten die we wensten te realiseren tijdens deze legislatuur: de nieuwe loods voor de technische diensten en een Diftar-recyclagepark. Een investering van 3,8 miljoen euro, met als resultaat een betere dienstverlening voor onze inwoners en een efficientere werking van onze eigen diensten.

– Het vernieuwde, heraangelegde centrum van Staden waarbij leefbaarheid, verkeersveiligheid en leefmilieu een centrale rol speelden. Het was voor alle partners in het verhaal – niet in het minst voor de omwonenden – een leuke opsteker dat die werken vijf maanden vroeger konden afgerond worden dan we voorzien hadden net omwille van een doorgedreven opvolging door onze eigen mensen.

– Met de ondertekening van het SAVE-charter van de Ouders voor Verongelukte Kinderen engageren we ons om nog een stap verder te gaan in de strijd tegen verkeersslachtoffers binnen onze gemeentegrenzen. Denk daar bij aan de Schoolstraat in Oostnieuwkerke dat voor het einde van het jaar nog positief geëvalueerd werd.

– Zo is er ook ons nieuw magazine ‘De Stadenaar’, dat deze week z’n éénjarig bestaan mag vieren. Het redactieteam maakte er een fantastisch magazine van, op maat van elke inwoner van onze gemeente. Het biedt ons als gemeentebestuur een eigentijds communicatiemedium aan dat mooi te harmoniseren valt met onze online kanalen, waarvan het bereik ook steeds groter wordt. Kortom een schoolvoorbeeld van hoe onze vernieuwde communicatiestrategie zijn vruchten afwerpt!

Omwille van deze en vele andere verwerzenlijkingen wil ik alle medewerkers, die met hun inspanningen en gedrevenheid bijgedragen hebben tot een betere gemeente, bedanken. We appreciëren dan ook ten zeerste alle geleverde inspanningen die jullie leverden in het voorbijgaande jaar

huldiging verdienstelijke medewerkers gemeente & ocmwIk zou dan ook van de gelegenheid willen gebruik maken om een volgende oproep te lanceren. Laten we vanaf nu niet meer spreken over personeel maar over medewerkers. Ookal zal een woord als ‘personeelsformatie’ het officiele woord blijven. laten we binnen onze organisatie fier zijn over de inzet van onze mensen en zo onder elkaar spreken over medewerkers en niet langer over personeel van de gemeente. Gisteren kon het college van burgemeester en schepenen zich hierin alvast positief vinden; wij zullen dan ook het goede voorbeeld geven.

Als we het dan toch nog hebben over medewerkers, wil ik me toch nog speciaal tot één iemand in het bijzonder richten. Tine, je bent midden 2015 Johan komen vervangen en deed dat je tot nu toe met verve, ongeacht de zeer uitdagende omstandigheden waar je in terecht kwam. Jouw collega’s kunnen ten allen tijde bij jou terecht en woorden van lof schieten te kort. Dankjewel daarvoor.

Beste medewerkers, we zijn over halfweg en zoals gezegd realiseerden we samen al enkele fantastische zaken. Laat ons dan ook in 2017 samen gedreven vooruit blijven gaan. Wij van onze kant zien in ieder geval uit naar een even boeiende samenwerking in dit nieuwe jaar. Als slot heb ik voor jullie nog mijn nieuwjaarsboodschap die jullie hopelijk mag inspireren om onderweg te blijven genieten van al het moois.

Laat je in het nieuwe jaar niet leiden door angst, massa en alles wat vluchtig of nep is.

Schat liever naar waarde wie je lief heeft, wat je raakt, je doet blozen, maar vooral ook jezelf en neem er voldoende tijd voor. Het voorbije jaar heeft me persoonlijk geleerd dat je voldoende de mooie momenten naar waarde moet schatten. Want een moment naar waarde geschat is altijd waardevol.

Laten we daarom van 2017 een jaar maken waar we op kunnen terug kijken en waarvan we met trots kunnen zeggen: 2017 was werkelijk een waardevol jaar.

Daarom hef ik het glas, op jullie gezondheid en onze samenwerking, santé!

Dankuwel!

– Foto’s by JCR –

nieuwjaarsreceptiegemeente1 nieuwjaarsreceptiegemeente3 nieuwjaarsreceptie gemeente staden