Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 12.01.2015

SOS Landbouwers: episode ‘graslanden’

Op 12 december 2014 werd een openbaar onderzoek, dat gevraagd werd door de Vlaamse Regering, naar de historische graslanden in Vlaanderen afgerond. Concreet gaat het over graslanden in het Meetjesland, rond Brugge en aan de kust. De centrale vraag van het onderzoek: Welke percelen moeten extra beschermd worden tegen landbouwactiviteiten?

SOS Kustpolders is een organisatie (gestuurd door Natuurpunt) die aandringt op de bescherming van 12.000 hectare (120 vierkante kilometers) graslanden, door hen omschreven als historische graslanden. Hoe nobel de zaak om te strijden voor natuur ook mag zijn, veel van die vierkante kilometers gronden zijn eigendom van landbouwers die door een eventueel beschermstatuut van die graslanden niet alleen de waarde van hun gronden zien kelderen, maar ook nog eens verboden worden om er hun landbouwactiviteiten op verder te zetten.

Voor veel landbouwers is het al jaren alles op alles zetten om het hoofd boven water te houden. Dat voor sommigen onder hen ook nog eens een “onteigening” dreigt om graslanden te beschermen weegt mentaal nog eens extra door. Voor velen is de maat al langer dan vandaag vol en deze schep kan er echt niet meer bij, zeker omdat 6.000 van die 12.000 hectare reeds een beschermd statuut hebben. Intussen werden al 1.000 bezwaarschriften ingediend door de getroffen landbouwers.

Deze namiddag werd de West-Vlaamse Open Vld-fractie van het Vlaams Parlement te Diksmuide uitgenodigd door de lokale Open Vld-afdelingen Diksmuide en Middelkerke om het probleem uitgebreid te kunnen schetsen. Ook het ABS zat mee rond de tafel. Iedereen was het er over eens: de leefbaarheid van een landbouwbedrijf primeert.

Toch nog een kleine anekdote meegeven: op de gevel van het Diksmuidse stadhuis flankeren volgende woorden het wapenschild: ‘landbouw’ en ‘nijverheid’. Aan dit tempo kunnen we ze over x-aantal jaar vervangen door ‘natuur’ en ‘faillissement’.