Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.08.2016

Sierteeltsector etaleert sierlijk haar potentieel

Vandaag ging de najaarsbeurs van Florall door in Flanders Expo te Gent. Samen met een delegatie van de commissie Landbouw brachten we een geleid werkbezoek aan de prachtige vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten. De beurs, die twee maal per jaar doorgaat, heeft steevast een 150-tal standhouders met een zeer uitgebreid gamma.

foto 5Het was voor mij, als Vlaams commissaris voor landbouw, mijn eerste bezoek aan Florall en meteen viel me de professionaliteit van de beurs op. Verschillende hallen van de Expo van Gent stonden vol met bomen, planten en bloemen. Ook Staden was met Bloemenkwekerij Bostoen vertegenwoordigd op Florall.

Noodlijdende sector

De sierteeltsector is in de eerste plaats een exporterende sector. Het aanbod in Vlaanderen is veel groter dan de lokale vraag, dus gaat de meerderheid van de productie naar het buitenland. Tot in 2014 ging dat jaarlijks om 680 miljoen euro aan exportproducten. Sinds 2015 is er echter sprake van een neerwaartse spiraal. Eerder deze week raakte het nieuws bekend dat de WTO (Wereldhandelsorganisatie) Rusland op de vingers tikt voor het niet respecteren van de gemaakte afspraken inzake internationale handel van varkensvlees. Dat nieuws geldt ook voor de kleinere, maar niet minder noodlijdende sierteeltsector.

Ook de sierteeltsector kampt met een onzekere toekomst. Naast het Russische handelsgeschil met de Europese Unie zorgt ook de Brexit voor heel wat nervositeit in de sector aangezien Groot-Brittannië een grote afnemer van Vlaamse sierteeltproducten is. De handelsakkoorden die nog onderhandeld zullen worden, zullen dan ook met argusogen opgevolgd moeten worden. Een andere spijtige vaststelling die de Vlaamse siertelers doen is dat steden en gemeenten maar al te vaak (eerst) snoeien in hun groeninvesteringen en dat dus ook de binnenlandse vraag afneemt.

Start parlementair werkjaar

Met dit werkbezoek is mijn parlementair werkjaar 2016-2017 gelanceerd. Uit de interessante gesprekken die ik had met verschillende telers kwamen nu al enkele schriftelijke en mondelinge vragen voor onder andere minister Schauvliege voort. Op naar een stabielere toekomst voor onze Vlaamse sierteelt!

Meer info: www.florall.be

foto 2 foto 4 foto 3 foto 1