Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 01.02.2018

Sectorfederatie Fevia in Vlaams Parlement

Gisteren namiddag ontving ik Nadia Lapage, afgevaardigd bestuurder van Fevia, en Ann Nachtergaele, directeur Duurzaamheid van Fevia in het Vlaams Parlement. Fevia vertegenwoordigt de voedingsindustrie in Vlaanderen, een dynamische sector met een tewerkstelling van zo’n 90.000 mensen. Dat aantal werknemers in de voedingsindustrie blijft overigens toenemen. Het bleek een zeer hartig en interessant gesprek met twee spreekbuizen van de Vlaamse voedingsindustrie.

In het gesprek benadrukte de delegatie van Fevia dat de grootste toegevoegde waarde van de voedingsindustrie vooral door de export wordt gerealiseerd. Van de grondstoffen die onze voedingsindustrie verwerkt, is zowat 60% afkomstig van lokale bodem. Een sterke en dynamische Vlaamse landbouw is met andere woorden een belangrijke voorwaarde om een succesvolle voedingsindustrie te kunnen uitbouwen. De Vlaamse landbouw is dus onrechtstreeks verantwoordelijk voor een pak jobs in ons land.

Small country, great food!

Met de voedingsindustrie heeft de landbouw de blijvende nood aan innovatie gemeen. Samen met de landbouw en de retailsector moet de voedingsindustrie streven naar een goed ketenoverleg, waarin wordt gewaakt over een faire verdeling van de lusten en de lasten. De voedingsindustrie speelt ook een belangrijke rol in de strijd tegen voedselverspilling en streeft actief mee naar duurzaamheid. Uit het onderhoud bleek andermaal dat Fevia de slogan ‘Small country, great food’ alle eer tracht aan te doen. Zelf benadrukte ik daarbij het belang van ‘safe food’: “De Nederlanders leggen in hun exportpromotie en marketing veel meer nadruk op de veiligheid van hun voedingsproducten en hun streng antibioticabeleid. In Vlaanderen beschikken we over minstens even veilig voedsel, maar kunnen we nog iets leren over het voeren van een assertieve marketingstrategie.”

Meer info: www.fevia.be

IMG_7237