Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 04.01.2018

Schadedossiers: aandringen bij Bourgeois werpt vruchten af

De land- en tuinbouwsector werd in 2016 getroffen door trieste regenrecords, maar ook door stormweer en droogte. Vier weerfenomenen werden door het KMI officieel erkend als rampen die in aanmerking komen voor een tussenkomst van het Rampenfonds. In juni en juli 2017 verhoogde ik in het parlement de druk op minister-president Geert Bourgeois om de dossiers sneller te laten afhandelen. Uit een recent antwoord van de minister-president op een parlementaire vraag van mij, blijkt dat alle dossiers van de rampen in 2016 afgehandeld én uitbetaald zouden moeten zijn tegen eind dit jaar.

In 2016 werden vier calamiteiten door het KMI erkend als ramp:

– de langdurige overvloedige regenval en de overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016
– de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni 2016
– de hagel van 23 juni 2016
– de overvloedige regenval van 23 juli 2016

De Vlaamse Regering trof maatregelen voor het indienen van schadedossiers bij het algemeen Rampenfonds en voorzag in de modaliteiten voor schadevergoedingen. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 5 juli 2017 riep ik minister-president Geert Bourgeois andermaal op om de schadedossiers sneller te laten behandelen. Uit recente cijfers (dd. eind 2017) blijkt dat die druk effectief zijn vruchten begint af te werpen.

Extra inspanning van Vlaamse Regering

Er werden in totaal tien voltijdse dossierbehandelaars extra aangeworven om de schadedossiers (sneller) te behandelen. Daarnaast werk ook het budget van het Rampenfonds verhoogd naar 57,8 miljoen euro en voorziet de Vlaamse Regering een bijkomende inspanning van 33,7 miljoen euro in het jaar 2018.

6.537 schadedossiers

De stand van zaken begin december 2017 was dat in totaal 6.537 dossiers werden ingediend bij het Rampenfonds voor de erkende rampen van 2016. In totaal werden reeds 3.832 van de 6.537 dossiers behandeld. Dat is meer dan de helft van de dossiers en dat betekent eveneens dat er +/- 3000 dossiers behandeld werden tussen juli en december 2017. Een serieuze inspanning van de administratie!

Afhandeling schadedossiers op schema

Van de 3.832 schadedossiers in behandeling zijn er momenteel 152 afgewezen en werden er 3.482 goedgekeurd voor verdere afhandeling. In totaal werden vorig jaar 2.191 dossiers uitbetaald, waarvan 1.971 dossiers voor de rampen van 2016. Daarmee zit de behandeling van de dossiers uit 2016 op schema om tegen eind 2018 te zijn behandeld én uitbetaald.

Tot slot, net als in de zomer van 2017 is het voor de minister-president niet mogelijk om nu al te schetsen hoe groot het aandeel land- en tuinbouwdossiers is. Op basis van vroegere rampen kan wel gesteld worden dat het overgrote deel (+/- 97%) van de ingediende schadedossiers betrekking heeft op landbouwschade.

Eerdere berichtgeving:
11 juni 2017: www.francescovanderjeugd.be/uitbetalingen-rampenfonds-blijven-uit/
5 juli 2017: www.francescovanderjeugd.be/dossiers-rampenfonds-steeds-sneller-verwerkt/