Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 30.04.2015

Samen gaan we voor een proper Staden

Onder het motto ‘Staden, een nette gemeente’ trekken we net zoals voorgaande jaren samen de straat op om onze gemeentelijke wegen te bevrijden van al het zwervend vuil.

Naar jaarlijkse traditie staken in april 281 leerlingen uit de Stadense scholen hun handen uit de mouwen om onze buurt weer proper te maken. De kinderen hebben vooral hun schoolomgeving en de aanpalende straten schoongemaakt. Als dank voor hun inzet gaf het gemeentebestuur aan alle leerlingen een stuk gezonde snoep en een appel. Elke deelnemende klas kreeg een nestkastje om op te hangen in hun school. Door hun inspanningen werd ruim 150 kg zwerfvuil opgehaald.

Naast de Stadense scholen zwerfvuilde ook De Lochting in onze gemeente en dit langs de invalswegen buiten de agglomeratie en in de belangrijkste aanvoerroutes van bedrijven. Zij ruimden in totaal maar liefst 440 kg restafval op.

Het gemeentebestuur wil graag alle vrijwilligers, schoolkinderen en inwoners bedanken voor hun inzet en inspanningen die zij leveren om de buurten terug proper te maken. Bijkomend doet de gemeente een oproep aan vrijwilligers want de zwerfvuilactie gaat verder. Zo kan iedereen helpen met het opruimen van zwerfvuil in zijn of haar straat/wijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de milieudienst van het gemeentebestuur of via www.letsdoitindevuilbak.be

Voor meer informatie kan u terecht bij Ann Van Acker van de milieudienst (ann.vanacker@staden.be) of bij de bevoegde schepen, Dhr. Nikolaas Bourgeois (nikolaas.bourgeois@staden.be).