Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 17.11.2016

Resolutie toekomst land- en tuinbouwsector

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd gisteren kamerbreed een resolutie die de contouren van een vernieuwd land- en tuinbouwbeleid schetsen, gestemd en goedgekeurd. Samen met collega’s van de meerderheid in de commissie landbouw werkten we de voorbije maanden om die resolutie te realiseren. De resolutie zet de Vlaamse Regering aan om haar beleid af te stemmen op schaalvergroting en differentiatie in de land- en tuinbouwsector.

In tegenstelling tot vroeger is de landbouw van morgen niet per definitie gericht op schaalvergroting. Elke boer, elke tuinder zal moeten zoeken naar het businessmodel dat voor hem – of haar! – leidt tot de meeste toegevoegde waarde. De titel van deze resolutie vat de essentie samen: schaalverandering en differentiatie. Dat zal veel zoekwerk naar nieuwe businessmodellen vergen, maar ook innovatie, assistentie van een klantvriendelijke overheid en vooral géén taboes behoeven!

Biotechnologie niet verloochenen

fotoZowel de land- en tuinbouwsector als de Vlaamse overheid en andere partners van de sector moeten daarbij oog hebben voor alle opportuniteiten. Zelf blijf ik al twee jaar op dezelfde nagel slaan: biotechnologie mag niet het slachtoffer worden van politiek correct denken of een overdosis emotionaliteit, maar moet op wetenschappelijke gronden worden beoordeeld. Springen we niet mee op de kar van GGO’s en andere biologische technologieën, dan schieten we onszelf in de voet en zijn we voor we het weten afhankelijk van buitenlandse voedselproducenten.

Samenwerking troef

Samenwerking is een cruciaal begrip in deze resolutie en moet dat ook zijn in een toekomstig landbouwmodel. Samenwerken kan op verschillende manieren: via producentenorganisaties om steviger te staan in de vrije markt, via ketenoverleg om te garanderen dat iedere actor een eerlijk deel van de koek krijgt, maar ook tussen boeren en loonwerkers. Die laatste groep wordt vaak vergeten, terwijl ze een belangrijke rol speelt bij schaalvergroting, aangezien zij een deel van de taken via outsourcing opneemt.

Contouren vernieuwd land- en tuinbouwbeleid

Namens Open Vld stond ik er op dat de loonwerkers werden opgenomen in deze resolutie. Ook voor de integratie van land- en tuinbouwbedrijven in de vereenvoudigde KMO-portefeuille en voor de uitbouw van een beleid inzake stadslandbouw was Open Vld in de onderhandelingen vragende en stuwende partij. Ook die werden opgenomen in deze resolutie.

Kortom, met deze resolutie schetst het Vlaams Parlement de contouren van een vernieuwd land- en tuinbouwbeleid waarvan we alleen maar kunnen hopen dat het onze boeren leidt naar meer maatwerk, meer differentiatie, meer toegevoegde waarde en meer leefbaarheid. Het is nu aan de Vlaamse Regering om haar parlement te volgen in de gemaakte aanbevelingen en daar een goed onderbouwd kader voor te creëren.

De integrale resolutie kan nagelezen worden via deze link:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g836-1.pdf