Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 27.01.2022

Reddingsboei voor de varkenssector

Samen met verschillende leden van het Open Vld-partijbureau en diverse leden van de verschillende parlementen stelde ik een actieplan op om de crisis in de varkenssector aan te pakken.

Het actieplan van Open Vld omvat volgende actiepunten:

  1. Uitbouw van de brancheorganisatie Pork.be
  2. Aandringen op tijdelijke crisissteunmaatregelen bij Europa
  3. Erkenning sector in crisis verlengen op federaal niveau
  4. Creatie van meerwaarde en schaalverandering
  5. Heropening van de Chinese markt en versterking van onze exportpositie
  6. Ruimte om te innoveren en te experimenteren
  7. Werk maken van administratieve vereenvoudiging, digitalisering en constructieve handhaving
  8. Markttransparantie en risicobeheersing
  9. Slimme warme sanering waar nodig
  10. Rechtszekerheid voor de sector

Op deze manier hopen we een antwoord te kunnen geven aan de noodkreet die steeds harder weerklinkt bij de ondernemende varkenshouderij. Het is dus meer dan vijf voor twaalf dat Vlaanderen, de federale overheid en Europa samenwerken om tot een oplossing te komen. Dit actieplan kan een een belangrijke stap zijn om dit tot een goed einde te brengen. De sector doet inspanningen om mee te evolueren en te moderniseren, we moeten ze dan ook zekerheid en perspectief kunnen bieden.